Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Uchwała Nr 10/VII/ZG/2015 Zarządu Głównego SE i RP z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie: Regulaminu działania Komisji OPP ZG SE i RP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Uchwała Nr 10/VII/ZG/2015 Zarządu Głównego SE i RP z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie: Regulaminu działania Komisji OPP ZG SE i RP

Uchwała Nr 10/VII/ZG/2015

Zarządu Głównego SE i RP z dnia 23 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie: Regulaminu działania Komisji OPP ZG SE i RP

 

§1

 

Zarząd Główny SE i RP na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku na podstawie § 29 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia, uchwala Regulamin działania Komisji OPP ZG stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

§3

 

Traci moc Uchwała Nr 28/2012 z 21.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Zespołu OPP ZG SE i RP.

 

 

 

 

 

Sekretarz ZG                                                          Prezes ZG

 

 

Joanna Szczepańska                                          Zdzisław Czarnecki

 

Uwaga: tekst regulaminu wraz z wnioskiem/do pobrania/ w zakładce "dokumenty"


Projekt i wykonanie: InforpolNET