Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Apel Walnego zebrania Stowarzyszenia Generałów Policji RP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Apel Walnego zebrania Stowarzyszenia Generałów Policji RP

W dniu 12 grudnia 2016 r Walne zebranie Stowarzyszenia Generałów Policji R.P. wystąpiło z apelem do parlamentarzystów w sprawie procedowanej ustawy.

 

link do apelu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Dz_U_2005_nr_86_poz_734%20Rozporz%C4%85dzenie%20MSWiA%20w%20sprawie%20warunk%C3%B3w%20podwy%C5%BCszania%20emerytur.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET