Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     FUNDUSZ SOCJALNY SPOTKANIE Z WICEMINISTREM     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

FUNDUSZ SOCJALNY SPOTKANIE Z WICEMINISTREM

FUNDUSZ   SOCJALNY

 

SPOTKANIE Z WICEMINISTREM

 

28 maja w ministerstwie spraw wewnętrznych odbyło się spotkanie z wiceministrem Marcinem Jabłońskim, na które - oprócz delegacji związków zawodowych Policji i pracowników cywilnych resortu - zaproszeni zostali prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  Henryk Borowiński, prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  Albin Piątkowski oraz prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Jan Rutkowski. W spotkaniu brali udział ze strony MSW m.in. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Artur Wdowczyk i Dyrektor Departamentu Budżetu Władysław Budzeń.

Zgodnie z zaproponowaną przez MSW agendą spotkania wystąpienia rozpoczęli przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiając problemy płacowe, nagród i wyróżnień, zmian ustawowych w sprawach rent inwalidzkich, L4 i komisji lekarskich. Przewodniczący NSZZ Policjantów Grzegorz Nems podkreślił, że związkowcy długo czekali na to spotkanie, kierując wcześniej pisma do ministra, które pozostawały bez odpowiedzi. Wiceprzewodniczący NSZZP Tomasz Krzemieński zadał pytanie wiceministrowi Marcinowi Jabłońskiemu, czy MSW przyjęło przedstawione na piśmie stanowisko w sprawie odrzucenia projektów ustaw, co oznaczałoby, że uwagi związku zostały uwzględnione i ukierunkowałoby dyskusję. Na tak postawione pytanie nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast wiceminister uznał za naganne, że nie zostały udzielone przez ministerstwo pisemne odpowiedzi.

Ze zdziwieniem uczestnicy spotkania przyjęli informację wiceministra, że procedowana jest część tych aktów prawnych na trwającym równolegle posiedzeniu Rady Ministrów. Podsekretarz Stanu  Marcin Jabłoński nie potrafił wyjaśnić Grzegorzowi Nems, z jakim projektem ustawy w sprawie L4 poszedł na posiedzenie rządu minister Bartłomiej Sienkiewicz zaznaczając, że to dzisiejsze spotkanie „to nie jest nowe otwarcie”, „nie będziemy zmieniać decyzji z przeszłości”.

Takie stwierdzenie w zasadzie przesądzało wynik rozmów. W końcowej części prezes ZG ZEiRP Albin Piątkowski poinformował o zastrzeżeniach środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych do projektu ustawy zakładającej obniżenie o połowę fundusz socjalny, podając liczby porównujące jego wysokość z innymi grupami zawodowymi. W niektórych jednostkach ponad 90% funduszu socjalnego jest wykorzystywane na zapomogi oraz dofinansowanie zakupu leków. Zaznaczył, że stowarzyszenia oraz związki skupiające emerytów i rencistów MSW są zdeterminowane walczyć o sprawy socjalne środowiska. Z kolei prezes SEiRP Henryk Borowiński zwrócił uwagę na aspekt skłócania: naszego resortu z ministrami pozostałych służb mundurowych, emerytów z czynnymi funkcjonariuszami, dzielenia na emerytów lepszych i gorszych w MSW, a także próbę skłócania stowarzyszeń emerytów i rencistów ze związkami zawodowymi podając imiennie siebie i kolegę Grzegorza Nems. Henryk Borowiński w obecności podsekretarza stanu MSW zadeklarował, że organizacje skupiające emerytów i rencistów służb mundurowych w całej rozciągłości popierają wszystkie wnioski i postulaty wysuwane przez  związki zawodowe i solidaryzują się z nimi w obronie interesów policjantów i pracowników resortu. Oświadczenie to zostało z uznaniem i aprobatą przyjęte przez liczne delegacje strony związkowej.

Wiceminister w pośpiechu zakończył spotkanie.

Po oficjalnym zakończeniu obrad prezes ZG SEiRP spotkał się z Dyrektorem ZER MSW Arturem Wdowczykiem uzgadniając, że rozpoczęte będą kontakty robocze.  Dyrektor obiecał przyjąć zaproszenie na spotkanie z szerokim gronem organizacji emeryckich.

Podsumowując przebieg spotkania należy podkreślić, że wreszcie zaistniała możliwość spotkania z wiceministrem i przedstawicielami resortu. Jednocześnie byliśmy słyszani przez szeroko reprezentowane środowisko związkowe i mieliśmy okazję przedstawić swoje poparcie związkom zawodowym. Ministerstwo wie, że mówimy jednym głosem i solidaryzujemy się w obronie naszych wspólnych interesów. Mimo, że nie otrzymaliśmy wiążących odpowiedzi, możemy uznać, że wiceminister poznał nasze zastrzeżenia i argumenty do proponowanych przez resort rozwiązań ograniczających fundusz socjalny dla emerytów i rencistów. Daje to nam argument, że powinniśmy szukać innych rozwiązań, bo wyczerpaliśmy drogę dialogu z ministrem. Należy przyjąć, że spotkanie kierownictwa MSW miało charakter pozorowanych działań konsultacyjnych i to zarówno wobec strony związkowej, jak też środowiska emerytów i rencistów.

  

Henryk Borowiński


Projekt i wykonanie: InforpolNET