Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Noworoczne spotkanie członków SEiRP Koła w Wejherowi    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Noworoczne spotkanie członków SEiRP Koła w Wejherowi

Noworoczne spotkanie członków SEiRP Koła w Wejherowie

 

Tradycyjnie, jak co roku, w stylowej restauracji " KREDENS" w Wejherowie w

dniu 12 stycznia 2020 r., z inicjatywy Zarządu Koła zorganizowane zostało

spotkanie noworoczne członków SEiRP Koła w Wejherowie.

Spotkanie rozpoczął Vice Prezes Zarządu Koła kol. Tadeusz Trocki od przywitania

zaproszonych gości wosobach mł. insp. Marcina Potrykusa - I Zastępcy

Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie, kol. Henryka Patok - prezesa

Koła Emerytów przy Areszcie Śledczym w Wejherowie, oraz złożył wszystkim

gościom i członkom Koła życzenia noworoczne. Następnie poprosił syna

Przemysława Trockiego by uroczyście wręczyć mu odznakę i legitymację członka

Stowarzyszenia.

Po oficjalnej części nastąpiła część integracyjna, po obfitym obiedzie oraz przy

kawie i ciastkach w miłej atmosferze przy akompaniamencie na gitarze zagranej

przez kol. Zbyszka Pawłowskiego śpiewano piosenki

biesiadne. Całe spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej, serdecznej i miłej

atmosferze do późnego wieczora.

 

Henryk Kaźmierski - honorowy rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET