Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SEiRP Koła w Sopocie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SEiRP Koła w Sopocie

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SEiRP Koła w Sopocie

 

Informuję że w dniu 27 marca br. w lokalu ,,Chata Chłopska" w Sopocie SEiRP koło w Sopocie zorganizowało walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze za okres kadencji 2010-2014.W spotkaniu uczestniczyło 44 członków koła oraz zaproszeni goście w tym Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku kol. Jan Pietruszewski

wraz z V-ce Prezesem Erwinem Bruggemannem.Po złożeniu sprawozdania z działalności oraz sprawozdania

finansowego ustępujący zarząd otrzymał absolutorium, po czym złożył rezygnację. W wyniku przeprowadzonych  wyborów wybrano na następną kadencję 7-mio osobowy zarząd, gdzie w wyniku ukonstytuowania się prezesem został Andrzej Kurszewski, V-ce prezesami Tadeusz Montowtt i Roman Tabisz,

sekretarz Kazimierz Sarach, skarbnik Marek Głodowski, oraz członkowie zarządu Stanisław Kossak i Mariusz Jarzębowski. Ponadto wybrano trzyosobową komisję rewizyjną. Po zakończeniu spraw formalnych walnego

zebrania wszyscy uczestnicy wzięli udział w spotkaniu integracyjnym. Niejednemu z uczestników zakręciła się

łezka w oku gdyż niektórzy spotkali się po około 30 -tu latach.

 

Zdjęcia i tekst Andrzej Kurszewski

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET