Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 44. Przegląd mediów – 22. 03. 2021 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 44. Przegląd mediów – 22. 03. 2021 r.

Infoteka nr 44. Przegląd mediów – 22. 03. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z

innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

  1. Sędziowie dezubekizacji

https://trybuna.info/polska/sedziowie-dezubekizacji/?fbclid=IwAR3-Jp_WhHTbIgkvULIFUhX5ZrpBtiGkNk0k6Z1kqudZFLpY3RmtBvZ4daw

Sędziowie dezubekizacji

03.03.2021SŁAWOMIR SADOWSKI

Trybunał Konstytucyjny pani prezes Przyłębskiej już od dawna wyglądał bardzo mizernie, ale jego

dzisiejszy obraz jest wręcz żałosny. Przyczyniła się do tego zwłaszcza haniebna decyzja o

całkowitym zakazie aborcji, która obnażyła go jako potulnego wykonawcę biskupich poleceń,

dyktowanych mu za pośrednictwem prezesa PiS. Jednak odebranie kobietom resztek wolności i

potraktowanie ich jak żywe inkubatory, to tylko jedna sprawa.

Bardziej uważni obserwatorzy poczynań TK widzą również inny doskwierający mu problem. Otóż od ponad trzech lat(!) instytucja ta przeżywa prawdziwą mękę twórczą, gdyż nie jest w stanie wydać jakiegokolwiek orzeczenia o tzw. ustawie dezubekizacyjnej. Rozprawy na ten temat były już wielokrotnie zawieszane, przesuwane, przekładane, odwoływane, kończone i znów zaczynane – obraz wręcz koszmarnej niemocy i bezradności.

2. Dezubekizacja może zrujnować budżet.

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,26867283,tylko-u-nas-dezubekizacja-moze-zrujnowac-budzet-juz-jest-skarga.html TYLKO U NAS. Dezubekizacja może zrujnować budżet. Już jest skarga w Strasburgu

Leszek Kostrzewski 10 marca 2021 | 10:08

Miliardy złotych może zapłacić państwo polskie za sztandarową ustawę PiS, obniżającą

emerytury 40 tys. Polaków - w tym 8 tys. wdów i dzieci pobierających renty rodzin

– To będzie jedna z największych porażek tego rządu. Uchwalono bowiem ustawę, która wszystkich wrzuca do jednego worka, bez badania, co i kto konkretnie robił. Teraz przychodzi czas, że trzeba będzie za ten bubel zapłacić.

3. Kiedyś pracował w Służbie Bezpieczeństwa - o połowę obniżyli mu emeryturę

https://expressilustrowany.pl/kiedys-pracowal-w-sluzbie-bezpieczenstwa-o-polowe-obnizyli-mu-emeryture/ar/c15-15463812?utm_source=facebook.com&utm_medium=express-ilustrowany&utm_content=aktualnosci&utm_campaign=kiedys-pracowal-w-sluzbie-bezpieczenstwa-o-polowe-obnizyli-mu-emeryture&fbclid=IwAR0SGBeE0Gk3XzhWf-OEZpxu6qwk52iNO7E7zt-Zrz4PIOd-nUlfI0JE-6M

Express Ilustrowany (KZ)27 lutego Kiedyś pracował w Służbie Bezpieczeństwa - o połowę obniżyli mu emeryturę

W 2017 r. Zakład Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy "dezubekizującej" obniżył emeryturę J. I., z 4.502,37 zł do 2.069,22 zł, to jest do przeciętnej emerytury z ZUS.

W 2017 r. Zakład Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Administracji na podstawie ustawy "dezubekizującej" obniżył emeryturę J. I., z 4.502,37

zł do 2.069,22 zł, to jest do przeciętnej emerytury z ZUS. Były policjant odwołał się od

tej decyzji. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Łodzi.


 

4. Sądy obu instancji przywróciły funkcjonariuszowi emeryturę i rentę

inwalidzką. ZER MSWiA złożył skargę kasacyjną.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-przeciw-skardze-kasacyjnej-mswia-ws-obnizenia-emerytury-funkcjonariuszowi-wywiadu?fbclid=IwAR02ywVZMM6uuI2Nsb99dX7-lkZNj7i5UfDt7wmRW8qo5OnHWQYD63oSlfw

Rzecznik przeciwny skardze kasacyjnej MSWiA ws obniżenia emerytury funkcjonariuszowi wywiadu

Data: 2021-03-03

  • Sądy przywróciły funkcjonariuszowi wywiadu naukowo-technicznego sprzed 1989 r. emeryturę, którą stracił w wyniku tzw. ustawy dezubekizacyjnej

  • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA złożył jednak skargę kasacyjną na niekorzyść obywatela do SN

  • W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nie powinna być ona w ogóle merytorycznie rozpoznana

 

5. Sąd cofnął już 228 takich decyzji https://www.money.pl/emerytury/pis-obnizyl-emerytury-funkcjonariuszom-sb-sad-cofnal-juz-228-takich-decyzji-6616504859830848a.html

oprac. Jakub Ceglarz |10.03.2021 7:28

PiS obniżył emerytury funkcjonariuszom SB. Sąd cofnął już 228

takich decyzji PiS ustawowo obniżył emerytury byłym funkcjonariuszom

Służby Bezpieczeństwa PRL. Sąd jednak coraz częściej twierdzi, że był to

ruch bezprawny. I uwzględnia odwołania poszkodowanych w ten sposób.

Rządzący problemu nie widzą.

/…/ Problemu nie widzi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. To m.in. on

odpowiadał za ustawę dezubekizacyjną.

- W mojej ocenie decyzje MSWiA były prawidłowe. Uważam, że dezubekizacja

jest pewną sprawiedliwością dziejową, pewną formą dekomunizacji przestrzeni

publicznej i życia publicznego - powiedział Wąsik.

6. Gen. Henrykowi Jasikowi przywrócono świadczenie emerytalne

https://wiadomosci.wp.pl/gen-henrykowi-jasikowi-przywrocono-swiadczenie-emerytalne-6615586049329728a?fbclid=IwAR2kkCTdLnS4g-wNlZntHNKA681we3sP7BirvyImlakfYAb8SXayZU25M4A

OPRAC. SYLWIA BAGIŃSKA 07-03-2021 17:10

Gen. Henrykowi Jasikowi przywrócono świadczenie emerytalne

Gen. Henrykowi Jasikowi przywrócono utracone w 2017 roku świadczenia emerytalne - taką decyzję podjął sąd. Wcześniej wojskowemu odebrano je na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało odwołanie się od tej decyzji.

7. Sąd przywrócił emeryturę gen. Jasikowi, który zasłynął operacją "Samum"

https://wyborcza.pl/7,75398,26858074,dezubekizacja-sad-przywrocil-emeryture-gen-jasikowi-ktory.html?fbclid=IwAR1aWV7MbF_eBSY65UEdQoTCtsIY_FXfw2zoeCCy9zq29rU9A0kpntXRELk

Dezubekizacja. Sąd przywrócił emeryturę gen. Jasikowi, który zasłynął operacją "Samum"

Wojciech Czuchnowski 7 marca 2021 | 13:13

Gen. Henryk Jasik jest pierwszym z grupy twórców polskiego wywiadu, któremu sąd przywrócił emeryturę odebraną przez PiS w ramach dezubekizacji. Już wiadomo, że MSWiA będzie odwoływać się od tej decyzji.

8. Współtwórca CBŚP wygrał z MSWiA

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26887170,wspoltworca-cbsp-wygral-z-mswia-sad-bezprawnie-pozbawiono.html Współtwórca CBŚP wygrał z MSWiA. Sąd: bezprawnie pozbawiono go emerytury

Marcin Pietraszewski 16 marca 2021 | 17:21

Podinspektor Bogusław Sałagan przez 17 lat tropił śląskich gangsterów, a mafia wydała

na niego wyrok śmierci. Mimo to rząd PiS pozbawił go emerytury, bo przez rok

pracował w SB. - To było działanie bezprawne - uznał teraz sąd w Katowicach,

przywracając świadczenia.

9. Obowiązek wykazania przesłanki umożliwiającej weryfikowanie świadczenia emerytalnego ubezpieczonego obciążał pozwanego /ZER MSWiA

http://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/197-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-funkcjonariusza-policji-2.html?fbclid=IwAR2YJeGXvPZ-mF6bEsdN49jAhTkqsDPOseJeL0nCOuFKJ-hDhE3q1pSOPLE

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację Dyrektora ZER MSWiA (emerytura

funkcjonariuszki pełniącej służbę także po 1989 r. sygn. akt III AUa 1341/20)

Pozwany (Dyrektor ZER MSWiA) nie wykazał, aby odwołująca kiedykolwiek

wykonywała zadania polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków

zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków zawodowych, łamaniu prawa do

życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, ani też łamaniu praw człowieka i

obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego. Nie wykazano zatem

spełnienia kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” upoważniającego do

weryfikacji wysokości świadczeń emerytalno – rentowych. (Wyrok Sądu Apelacyjnego

w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2021 r., sygn. akt III AUa 1341/20)

 

10.  Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację złożoną przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

https://wiadomosci.wp.pl/dezubekizacja-symboliczny-wyrok-sadu-w-gdansku-wygrana-prl-owskiej-urzedniczki-6616623244028448a

SYLWESTER RUSZKIEWICZ 11-03-2021 07:05

Dezubekizacja. Symboliczny wyrok sądu w Gdańsku, wygrana PRL-owskiej urzędniczki

Gdański sąd oddalił apelację Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, który na podstawie ustawy dezubekizacyjnej obniżył świadczenie byłej urzędniczce i sekretarce, która w latach 80. pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy. A później w polskiej policji. Wirtualna Polska dotarła do uzasadnienia wyroku.

11. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał za uprawnione żądanie od IPN wskazania na czyny męża Odwołującej się stanowiące o naruszeniu podstawowych praw i wolności człowieka

http://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/198-renta-rodzinna-sad-apelacyjny-w-gdansku-oddalil-apelacje-dyrektora-zer-mswia-sygn-akt-iii-aua-400-20.html?0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=d41c1fad6ff6af43e145344f8d98ebaf

Renta rodzinna: Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację Dyrektora ZER MSWIA (sygn. akt III AUa 400/20)

Pozwany organ emerytalny nie wykazał, że małżonek wnioskodawczyni w okresie swej

służby, tj. w okresie kształtowania swego (a następnie swej małżonki – jako

pochodnego) świadczenia emerytalno – rentowego, postępował w sposób niegodziwy

służąc na rzecz totalitarnego państwa w rozumieniu tego pojęcia wskazanym przez Sąd

Najwyższy. Zgodnie z ogólnymi regułami dowodowymi kontradyktoryjnego procesu

cywilnego, obowiązek wykazania przesłanki umożliwiającej weryfikowanie świadczenia

emerytalnego ubezpieczonej (służba męża na rzecz totalitarnego państwa) obciążał

pozwanego. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt

III AUa 400/20).

 

12. Granice możliwości publikowania przez IPN w inwentarzu

archiwalnym danych osobowych osób, dla których istnieją archiwalne

teczki.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-aca-111-20-granice-

mozliwosci-publikowania-przez-ipn-523195908

I ACa 111/20, Granice możliwości publikowania przez IPN w inwentarzu archiwalnym

danych osobowych osób, dla których istnieją archiwalne teczki. - Wyrok Sądu

Apelacyjnego w Warszawie

/…/ a) nakazuje pozwanemu, aby opublikował na swój koszt w terminie 7 dni od

uprawomocnienia się wyroku na stronie internetowej (...) oraz utrzymywał na tej stronie

przez okres 7 dni oświadczenie o następującej treści:

"Instytut Pamięci Narodowej oświadcza, iż informacja zamieszczona na stronie

internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (...) iż Pan W. S. był tajnym

współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa pod pseudonimem (...) jest nieprawdziwa.

Instytut Pamięci Narodowej przeprasza Pana W. S. za naruszenie jego dobrego imienia

oraz godności. Niniejsze oświadczenie publikuje się w wyniku przegranego procesu

sądowego".

13. IPN jako Instytucja Prezesa Nijakiego

https://studioopinii.pl/archiwa/203198

Stanisław Obirek: IPN jako Instytucja Prezesa Nijakiego

 2021-02-22   IPNStanisław Obirek

Poniższe uwagi kreśliłem w czasie weekendu, a więc przed decyzją obecnego prezesa IPN Jarosława Szarka, który 9 lutego powołał na stanowisko wrocławskiego OIPN znanego z sympatii faszystowskich Tomasza Greniucha. Pod wpływem krytyk, również swego własnego obozu politycznego, zdecydował o wycofaniu tej kompromitującej kandydatury w 22 lutego w czasie konferencji prasowej. Jednak ten epizod nie załatwia sprawy, natomiast rzuca sporo światła na działanie tej instytucji.

 

14. Prezes UODO powinien raz jeszcze poddać analizie wniosek skarżącego

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-osk-3325-19-odstepstwo-od-generalnej-zasady-523142017

I OSK 3325/19, Odstępstwo od generalnej zasady niestosowania RODO względem osób

zmarłych. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

/…/ W marcu 2017 r. skarżący zwrócił się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

(IPN), jako administratora jego danych osobowych, który przetwarza te dane w związku

ze złożeniem oświadczenia lustracyjnego, o uzupełnienie i usunięcie nieprawdziwych

danych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej IPN. Prezes IPN uwzględnił

wniosek skarżącego w zakresie publikacji wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia (...)

grudnia 2016 r., sygn. akt (...), natomiast odmówił usunięcia danych dotyczących okresu

pełnienia służby oraz zajmowanego przez skarżącego stanowiska, powołując się na

zgromadzone dane archiwalne.

15. Policyjne urlopy znów w TK

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8115901,policyjne-urlopy-znow-w-tk-obliczanie-ekwiwalentu-niewykorzystany-urlop.html?fbclid=IwAR0koVb1CmTa6yFYWOW0h2ilw0BgbAF3-HkvMr

Policyjne urlopy znów w TK. Poszło o ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Paulina Szewioła dzisiaj, 07:43[aktualizacja dzisiaj, 10:44]

Naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz

zasady równości to główne zarzuty do specustawy zmieniającej zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

 

/…./ WSA w Białymstoku postanowił wystąpić z pytaniem prawnym do Trybunału

Konstytucyjnego, uznając, że od udzielonej odpowiedzi zależy rozstrzygnięcie

opisywanej sprawy. Miał wątpliwości, czy wprowadzenie nakazu stosowania

korzystniejszych zasad obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez policjanta

urlop wyłącznie do spraw wszczętych i niezakończonych przed 6 listopada 2018 r.

uwzględnia w sposób prawidłowy skutki wyroku TK (K7/15).

Zdaniem białostockiego sądu tak nie jest. Po pierwsze, jak zauważył WSA, art. 9 ust. 1

spec ustawy narusza art. 2 konstytucji i wywodzoną z niego zasadę zaufania obywateli

do państwa i stanowionego przez nie prawa. Pytający sąd podkreśla – niezgodne z nią

będzie wprowadzanie do obrotu prawnego przepisów, które nie dają się pogodzić z

innymi regulacjami, w szczególności normami konstytucyjnymi, a także przepisów

przypadkowych, chaotycznych bądź instrumentalnych.

 

16. GRAŻYNA BISKUPSKA - ZASTANAWIAM SIĘ, CZY TO WCIĄŻ POLICJA

https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-grazyna-biskupska-zastanawiam-sie-czy-towciaz-policja,nId,5083886,nPack,1

Dominika Pietrzyk POLSKA Wczoraj, 3 marca 2021 r. (12:31)

- Daję radę z tym, co mam. Na pewno państwo mnie nie zagłodzi, ani gęby mi nie zamknie strachem, bo ja nie mam w tej chwili już nic do stracenia. Będę walczyć. Udowodniłam, że jestem wytrwała - mówi mł. inspektor Grażyna Biskupska, była naczelnik wydziału ds. zwalczania aktów terroru w Komendzie Stołecznej Policji i opowiada o swoich kłopotach z ustawą dezubekizacyjną. W rozmowie z Interią wspomina również sprawę strzelaniny w Magdalence i ocenia obecną kondycję polskiej policji

 

17. Wojtunik wygrał w sądzie z premierem

https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/wojtunik-wygral-w-sadzie-z-premierem-chodzi-o-materialy-scisle-tajne/b87sx2e?fbclid=IwAR059PwGTJxuxJCp-T-IPjgZAZ62MzFJDGX92t62lCwXeKm0jFixpt-vXrM

Wojtunik wygrał w sądzie z premierem. Chodzi o materiały "ściśle tajne"

PIOTR HALICKI 16 mar, 10:00

To już ostateczna decyzja. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę premiera RP, który nie zgadzał się z wyrokiem, że niesłusznie odebrano Pawłowi Wojtunikowi dostęp do informacji z klauzulą "poufne" - dowiedział się Onet. To właśnie po pozbawieniu byłego szefa CBA tzw. poświadczeń bezpieczeństwa, zrezygnował on z tego stanowiska przed upływem kadencji. - Nie spodziewam się nawet słowa "przepraszam" - komentuje Wojtunik.

 

18. Samochody, telefony i koń.

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/samochody-telefony-i-kon-tak-zorganizowana-grupa-przestepcza-korumpowala-agenta-cba/1f4kgrt

Samochody, telefony i koń. Tak zorganizowana grupa przestępcza korumpowała agenta CBA

MATEUSZ BACZYŃSKI

 wczoraj 05:52 

Ten tekst przeczytasz w 7 minut

Zbigniew M., do niedawna szef warszawskiej delegatury CBA, przez dwanaście lat brał łapówki od liderów zorganizowanej grupy przestępczej. Były wśród nich drogie auta, sprzęt elektroniczny, a nawet pieniądze na zakup konia - dowiedział się Onet.

 

19. Pieniądze za praworządność

https://www.rmf24.pl/polityka/news-europoslowie-groza-ke-pozwem-wytykaja-jej-bezczynnosc-ws-pra,nId,5116966 Europosłowie grożą KE pozwem: Wytykają jej bezczynność ws. praworządności

Katarzyna Szymańska-Borginon Wczoraj, 19 marca (14:23)

 

Parlament Europejski grozi Komisji Europejskiej, że jeśli do 1 czerwca nie udowodni ona, że stosuje mechanizm warunkowości – który umożliwia odbieranie państwom lub zawieszanie wypłat unijnych pieniędzy za łamanie zasad praworządności – to pozwie Komisję do Trybunału Sprawiedliwości UE. Takie zapisy znalazły się w projekcie rezolucji europarlamentu, która ma zostać przyjęta w przyszłym tygodniu. Do dokumentu dotarła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

"To oznacza, że mechanizm ‘pieniądze za praworządność’ może być stosowany

wcześniej, niż chciały tego Polska i - zwłaszcza - Węgry, które liczyły, że nastąpi to

dopiero za dwa lata" - mówi naszej dziennikarce rozmówca w Parlamencie Europejskim.

20. Komisja Europejska chce karać za naruszenia praworządności mocniej niż dotychczas

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ue-rozwaza-nowe-kary-za-naruszanie-praworzadnosci/bl1pg4n?fbclid=IwAR1JHzcKI4_E5JJCY7XEbtgHs-t6Mx2jnBjpaLgIHFhmv8sdRFLymrKmhXU

UE rozważa nowe kary, które mogą uderzyć w Polskę i Węgry

/…/ Według Bloomberga, Węgry mogą stracić 7,2 mld euro środków z UE, podczas gdy Polska 23,9 mld euro z powodu naruszania zasad praworządności. 

 

21. Prokuratorzy, policjanci i agenci CBA stracą emerytury https://www.onet.pl/informacje/onetlublin/roman-giertych-zapowiada-projekt-ustawy-dotknie-agentow-cba-i-policjantow/qr3q4rv,79cfc278?fbclid=IwAR2ioanoXwYoyWpuDGa9HFaJfGnIe22S_ImQbogb0GRGyPRbnYO7WcImqY4

Prokuratorzy, policjanci i agenci CBA stracą emerytury? Roman Giertych

zapowiada projekt ustawy

 

Po przegranych wyborach przez PiS wszyscy policjanci, prokuratorzy i agenci CBA,

którzy zostaną skazani za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków,

stracą uprawnienia emerytalne. To pomysł mecenasa Romana Giertycha, który

przygotowuje projekt ustawy.

 

22. Z dezubekizacją można wygrać

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,26866143,z-dezubekizacja-mozna-wygrac-i-odzyskac-emeryture-jak.html

Z dezubekizacją można wygrać i odzyskać emeryturę. Jak?

Leszek Kostrzewski 22 marca 2021 | 05:32

 

Po wyrokach Sądu Najwyższego i NSA odzyskanie emerytury będzie łatwiejsze. Podpowiadamy, co robić, aby wygrać z dezubekizacją

Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 1 października 2017 r. Zdaniem obecnych władz

ma przywrócić sprawiedliwość i ukarać oprawców systemu totalitarnego.

Problem w tym, że ukarała tysiące osób, które w wolnej Polsce narażały życie, łapiąc

przestępców i rozbijając najgroźniejsze gangi.

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET