Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Październik 2020 + aneks    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Październik 2020 + aneks

SPIS TREŚCI


Od Redaktora……………….………………………………………………………............. 4
Jubileusz Biuletynu Informacyjnego ………………………………………………………… 5
Zarząd Główny
Wokanda Trybunału Konstytucyjnego .………………...……….…...……………….. 6
Apelacje ZER MSWiA – odpowiedź powoda na apelację …………………………… 9
List otwarty H. Majewskiego, A. Milczanowskiego ………………...………...……. 12
List Andrzeja Rozenka ………………..………………………………............…...... 15
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...……... 17
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Koło w Szubinie ……………………..………………………………………...……. 18
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
Konferencja nt. ustawy represyjnej ….………………………………………...…… 23
Protest Służb Mundurowych w Cieszynie ………………………………………….. 30
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie
Do spotkania …………………………………………………………………...…… 35
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło w Stalowej Woli …………..…………………………………………………... 40
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie
Zmarł gen. bryg. w st. spocz. Edward Kłosowski …………………………………... 43


Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” …………………………...……...………….…. 44


Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 125 ………………………………..………….…....... 49

 

link do biuletynu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%2010%20(100)%202020.pdf

 

Biuletyn Informacyjny nr 10 - ANEKS

SPIS TREŚCI


Od Redakcji …………………………………………...……………………………….…… 4
Pismo Prezesa ZG SEiRP do p. Dyrektor ZER MSWiA z 26.10.2020 …..………………… 5


Wyrok SO w Warszawie XIII Wydz. Pracy i Ubezp. Społ. z 28 08 2020
Autorski wyciąg z uzasadnienia wyroku……………………………………………....... 7
Treść wyroku ……..……………………………………………………………..……... 34


Uchwała SN, Izba Pracy i Ubezp. Społ. w sprawie o sygn. III UZP 1/20 z 16.09.2020


Uchwała SN Izba Pracy i Ubezp. Społ. sygn. III UZP 1/20 - nasz komentarz………… 35
Uchwała SN Izba Pracy i Ubezp. Społ. sygn. III UZP 1/20 – treść ……………………. 37
Zapis stenograficzny ustnego uzasadnienia uchwały SN z 16.09.2020 ……………….. 39
Postanowienie SN Izba Pracy i Ubezp. Społ., sygn. akt III UZP 11/19 z 19.02.2020… 45
SN o ust. dezubekizacyjnej: by obniżyć świadczenie oficera służb PRL, … – komentarz RPO …………………… 65

Służba na rzecz państwa totalitarnego - wykładnia SN, kom. adwokat A. Chołub …… 68

Dlaczego uchwała Sądu Najwyższego jest taka ważna? ................................................. 71

Trybunał Konstytucyjny. Być albo nie być .... Warto być przyzwoitym …………........ 74


Trybunał Konstytucyjny - sprawa P 10/20 – pytanie prawne - stanowisko Sejmu – stanowisko Prokuratora Generalnego


Pytanie prawne SO w Krakowie z 13.12.2019 ……………………………………….... 75
Stanowisko Sejmu z 8.10.2020 ………………………………………………...………. 84
Stanowisko Prokuratora Generalnego z 29.09.2020………………………....….......…. 84
Trybunalskie manewry – artykuł ………………………………………………………. 84
Posiedzenie Kom. Ustaw. Sejmu 8.10.2020 - zaopiniowanie sprawy P 10/20 …….….. 87
Sprawa P 10/20 w TK – aktualne informacje – 27.10.2020………………...…....……. 94
Apelacje ZER MSWiA – propozycja odpowiedzi powoda na apelację ………...…………. 97
Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z 31.05.2019, 4 U 241/19 ……….... 98


Ekwiwalent – stan po wejściu w życie ustawy z dnia 14.08.2020 o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych


Tekst najnowszej informacji 28.10.2020 ……………………………………...……… 101
Wyrok WSA w Krakowie z 30.09.2020, III SA/Kr 614/20………………………..… 108
Wzór odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty wyrównania ekwiwalentu …….... 118
Wytyczne BKiSZ z 9.09.2020 w sprawie obliczania ekwiwalentu …………..………. 124
Infoteka nr 39. Przegląd mediów – 28. 10. 2020 ……………………….………………… 129
Zakończenie ……………………………………………………………….……………… 148

link do aneksu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Aneks%20do%20BI%2010(100)20201.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET