Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZMARŁ NADKOM. W ST. SPOCZ MIECZYSŁAW WAWRZYNIAK ( 1949-2018 ) PIERWSZY KOMENTANT REJONOWY POLICJI W KOŚCIERZYNIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZMARŁ NADKOM. W ST. SPOCZ MIECZYSŁAW WAWRZYNIAK ( 1949-2018 ) PIERWSZY KOMENTANT REJONOWY POLICJI W KOŚCIERZYNIE

ZMARŁ NADKOM. W ST. SPOCZ MIECZYSŁAW WAWRZYNIAK ( 1949-2018 )

PIERWSZY KOMENTANT REJONOWY POLICJI W KOŚCIERZYNIE

 

 

W dniu 06 stycznia 2018 r. w wieku 68 lat zmarł nadkom. w stanie spoczynku

Mieczysław Wawrzyniak.

Kol. Mieczysław Wawrzyniak przed wstąpieniem do Milicji Obywatelskiej był

nauczycielem w Szkole Podstawowej w Lipuszu . Do MO wstąpił w 1980 roku pracował

w pionie dw. z przestępczością gospodarczą w końcu lat osiemdziesiątych był

kierownikiem tej komórki . W 1990 roku został powołany na Komendanta Rejonowego

Policji w Kościerzynie i był pierwszym Komendantem Policji Kościerzyny po zmianach

ustrojowych w Polsce po 1989 roku . Funkcję tę pełnił do lipca 1995 roku. Po przejściu

na emeryturę zaangażował się w działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności

oraz środowiska emeryckiego W 2002 r. włączył się aktywnie w powstanie Oddziału

kościerskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy KWP w Gdańsku oraz w

2008 r. Koła SEiRP w Kościerzynie. W 2013 roku za działalność społeczną na rzecz

środowiska emerytów i rencistów policyjnych odznaczony odznaką „Za zasługi dla

SEiRP” z dyplomem

W dniu 10 stycznia 2018 r. w uroczystościach pogrzebowych Mieczysława Wawrzyniaka

na cmentarzu parafialnym w Łubianie brali udział członkowie Zarządu Koła SEiRP w

Kościerzynie , delegacja Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie oraz bardzo

liczna grupa członków Koła i środowiska emeryckiego.

 

 

Cześć Jego Pamięci

Koledzy z SEiRP w Kościerzynie

 

                                                                  


Projekt i wykonanie: InforpolNET