Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Informacja skarbnika Z.G. SEiRP o wpłatach 1% na rzecz Stowarzyszenia jako O.P.P    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Informacja skarbnika Z.G. SEiRP o wpłatach 1% na rzecz Stowarzyszenia jako O.P.P

Z E S T A W I E N I E

WPŁAT 1%  POŻYTKU  PUBLICZNEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE  WOJEWÓDZTWA

  • kolor czarny         – podstawa do porównań – zbliżony poziom wpłat,
  • kolor zielony        -  wzrost wpłat w danym roku w stosunku do roku poprzedniego, zielony pogrubiony znaczny wzrost,
  • kolor czerwony   - obniżenie wpłaty w danym roku w stosunku do poprzedniego, czerwony pogrubiony znaczny spadek.

 

LP

 

 

województwo

rok 2010

wpłacone

KWOTY

rok 2012

wpłacone

KWOTY

rok 2013

wpłacone

 

 

 

kwoty

udział %

1

LUBUSKIE (Gorzów Wielkp., Zielona Góra)

  1 650,40

  3 622,94

  5 359,10

6,43%

 

 

 

2

DOLNOŚLĄSKIE (Wrocław, Jelenia Góra)

  4 157,60

  3 963,10

  4 672,46 3

     5,61%

 

 

 

 

3

Opolskie (Opole)

  2 936,40

  2 690,86

  2 751,00

3,30%

 

 

 

4

Pomorskie (gdańsk, gdynia, Słupsk )

  3 404,30

  4 412,64

  3 288,40

3,95%

 

 

 

5

kujawsko-pomorskie (bydgoszcz)

  4 125,90

  5 064,10

  5 484,30

6,58%

 

 

 

6

Łódzkie (Łódź, Piotrków Tryb. )

  4 093,50

  7 478,50

  9 355,50

11,23%

 

 

 

7

Śląskie (Katowice )

  3 572,40

  7 658,70

12 279,88

14,73%

 

 

 

8

Małopolskie (kraków)

  6 157,20

  6 174,44

  7 468,60

8,96%

 

 

 

9

podkarpackie (rzeszów)

  3 172,50

  3 931,80

  3 807,80

4,57%

 

 

 

10

podlaskie (białystok )

  2 741,30

  1 278,90

  1 538,00

1,84%

 

 

 

11

mazowieckie (warszawa, Ostrołęka)

11 407,42

12 600,90

12 934,60

15,52%

 

 

 

12

lubelskie ( lublin )

     662,40

  1 659,40

  2 954,00

3,54%

 

 

 

13

Świętokrzyskie ( kielce)

     587,70

  4 146,60

  3 334,00

4,00%

 

 

 

14

zachodniopomorskie(szczecin, koszalin)

  3 300,39

  4 511,10

  3 399,10

4,08%

 

 

 

15

wielkopolskie (poznań, piła)

  3 071,75

  4 981,84

  2 644,20

3,17%

 

 

 

16

warmińsko-mazurskie (olsztyn )

  3 429,67

  2 196,30

  2 073,60

2,49%

 

 

 

 

razem

58 470,83

76 372,12

83 344,54

100%

 

 

 

dane  do  zestawienia opracowała KSIĘGOWA – WIESŁAWA  RENGEL WNUK  

 

                                                                                       Skarbnik Z.G. SEiRP

                                                                                       Antoni Pietraszewski

 

 

Zachęcamy naszych członków do dokonywania wpłat również w następnych latach

                                                      Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku

                                                                                                      

                                                                                       

 

                                                                                                                                                                             


Projekt i wykonanie: InforpolNET