Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 1 Słupsk    /     Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.1 w Słupsku.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.1 w Słupsku.

Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.1 w Słupsku.


Członkowie Koła nr 1 spotkali się 17 kwietnia 2015 r w Restauracji „Adamek ” w Słupsku na zebraniu sprawozdawczym podsumowującym działalność koła w w 2014 roku. W zebraniu uczestniczył min: Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. Leszek Orkisz wraz v-ce prezesem Z.O. kol. Franciszkiem Maklesem oraz prezes koła nr 2 kol. Włodzimierz Jankowski.
Minutą ciszy uczczono pamięć członków którzy w minionym okresie odeszli na "wieczną służbę".
Prezes Z.O kol. Leszek Orkisz wraz z v-ce prezesem Z.O kol. Franciszkiem Maklesem i prezesem koła kol. Zdzisławem Chęć wręczyli przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia odznaczenia.
Odznaką "Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem" wyróżnieni zostali:
1.- Wiesława Groszewska
2.- Irena Brodacka
3.- Antoni Lichota
4.- Włodzimierz Hołub
5.- Edward Gąciarz
Po złożeniu sprawozdania z działalności Koła w 2014 r oraz wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi. Uczestnicy zebrania, po przedstawieniu projektu planu pracy na następną kadencję, w głosowaniu, przyjęli go do realizacji.
W drodze uchwały przyjęto przedstawione przez prezydium Zarządu Koła kandydatury kol. Leszka Orkisza i kol. Ryszarda Skibińskiego do wpisania ich na listę zasłużonych członków Stowarzyszenia i umieszczenia ich zdjęć w Galerii Zasłużonych.
W trakcie zebrania z uwagą wysłuchano informację kol. Leszka Orkisza dot. bieżących spraw nurtujących środowisko emerytów i rencistów policyjnych. Kol. Franciszek Makles, jako członek komisji socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku, przedstawił informację dot. spraw socjalnych i udzielonych zapomóg.
Zebranie zakończono wspólnym obiadem.

Henryk Znaniecki
Rzecznik prasowy Z.O. w Słupsku.

Słupsk, 17.04.2015 r
/zdjęcia autorstwa H. Znanieckiego /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET