Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Nowy projekt ustawy zmniejszającej emerytury z listopada 2016 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Nowy projekt ustawy zmniejszającej emerytury z listopada 2016 r
PIĄTEK -  2  GRUDNIA 2016 r
 
godz.. 16:45– 18:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061)
 
(5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 48)
 
W  dniu dzisiejszym  tj. 30 listopada złożono zawiadomienie o
 zgromadzeniu publicznym do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego UM Warszawy.


 CEL ZGROMADZENIA :

 - PROTEST PRZECIWKO ZMIANOM W USTAWIE O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM
 SŁUŻB MUNDUROWYCH ORAZ ZWALNIANIA POLICJANTÓW ZE SŁUŻBY.


 MIEJSCE I CZAS;

 - UL. WIEJSKA PRZED SEJMEM RP:  GODZ. 14:00 - 20:00 DNIA 02 GRUDNIA 2016 R.

 ORGANIZATOREM JEST OSOBA FIZYCZNA:

 

Nowy projekt ustawy zmniejszającej emerytury z listopada 2016 r

link do projektu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/NOWY%20%20PROJEKT%20%20-%20%20obnizka%20emerytur%20_-%20.pdf

Stanowisko FSSM RP:

link:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/STANOWISKO%20FSSM%20RP.pdf

Pismo ZW NSZZP woj. dolnośląskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich:

link:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Pismo%20o%20interwencj%C4%99%20NSZZ%20Policjant%C3%B3w1.pdf

Pismo Prezesa ZG SEiRP:

link:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/zzzzzzzzzzPISMO%20PREZESA%20%20ZG%20SE%20i%20RP%20.pdf

Lista osób popierajacych stanowisko FSSM RP - wzór do wypełnienia:

link:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLISTA%20POPIERAJACA%20APEL%20%20FEDERACJI%20do%20prezydenta%20Dudy%20.doc

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET