Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     W dniu 19 października 2017 r w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku podpisano Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

W dniu 19 października 2017 r w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku podpisano Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

W dniu 19 października 2017 r z inicjatywy ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku podpisano Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Sygnatariuszami porozumienia są:

1.       Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni

2.       Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku

3.       Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku

4.       Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku

5.       Zarząd Regionu Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Gdańsku

6.       Związek Byłych Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

7.       Zarząd Koła  Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Celem porozumienia w szczególności jest:

1.       1.Wzajemna pomoc, wsparcie, zacieśnianie współpracy i koordynowanie działalności i stowarzyszeń służb mundurowych na terenie województwa pomorskiego.

2.       2.Wdrożenie przez Sygnatariuszy Porozumienia dokumentu opracowanego przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowanego: Zadania i zasady Działania Komitetów Protestacyjnych.

W celu realizacji i koordynacji działań sygnatariusze porozumienia powołali Prezydium którego przewodniczącym został Józef Wardyn reprezentujący ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Gdańsku.

Prezydium Porozumienia powołało następujące Zespoły Problemowe:

1.       Zespół I ds. zbierania podpisów,

2.       Zespół II ds. organizacji protestów,

3.       Zespół III ds. mediów elektronicznych,

4.       Zespół IV ds. poszerzenia kręgu sprzymierzeńców i sympatyków.

informacja uzyskana drogą elektroniczną

link do tekstu  porozumienia:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/PODPISANE2.docx

link do zadań  i zasad działania Komitetów Protestacyjnych:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%2011.docx

link do zadań koordynatorów zespołów problemowych

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/ZA%C5%81%C4%84CZNIK%20NR%2023.docx


Projekt i wykonanie: InforpolNET