Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 roku     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 roku

Szanowni Państwo!

Znamy już wszystkie informacje dotyczące waloryzacji emerytur i rent w
2018 roku.

Następstwem Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku, według
którego wskaźnik ten wynosi 102,98%,  w efekcie najniższa emerytura
wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych – o ok. 67,28 zł, są komunikaty PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH:

1.komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego
2018 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
i
2.komunikat z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty
przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9717,waloryzacja-rent-i-emerytur-w-2018-roku.htmlhttps://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/224/1

www.monitorpolski.gov.pl
Rządowe Centrum Legislacji2
 
Zgodnie z tymi komunikatami miesięczna kwota przeciętnej emerytury
wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 2130,68 zł., a miesięczna
kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2018 r.
wynosi 1799,26 zł.
Wszystkie dokumenty w załączeniu.

Z poważaniem
Prezes ZG SEiRP
Antoni Duda
 
linki do załączników:
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET