Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI w KPP WEJHEROWO    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI w KPP WEJHEROWO

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI w KPP WEJHEROWO

 

W dniu 30.07.2019 roku o godz. 11:00 w Wejherowskim Centrum Kultury przedstawiciele

SEiRP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z/s w Gdyni, oraz SEiRP Koła w

Wejherowie wzięli udział w obchodach Święta Policji KPP w Wejherowie podczas których

świętowano przypadającą 24 lipca - setną rocznicę powołania Policji Państwowej przez Sejm

II Rzeczypospolitej.

W obchodach uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp.

Krzysztof Kozelan, przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz gminy, a także pozostałych

służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją.

Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. B. Perzyńska przywitała zebranych gości

i funkcjonariuszy, przedstawiła zarys historyczny Polskiej Policji a następnie złożyła

podziękowała policjantom za poświęcenie oraz zaangażowanie w służbie. Z rąk I Zastępcy

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa Kozelana oraz

Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie funkcjonariusze otrzymali odznaczenia

resortowe i odebrali nominacje na wyższe stopnie.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Krzysztof Kozelan w swoim wystąpieniu

podziękował wszystkim podległym funkcjonariuszom oraz pracownikom policji.

Podziękowania skierował również do członków rodzin funkcjonariuszy, którzy również

ponoszą niemały koszt w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom.

Pani insp. Beata Perzyńska Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie podczas składanych

podziękowań przedstawicielom samorządów, instytucji, służb mundurowych oraz przedstawicieli

podmiotów gospodarczych, podziękowała również członkom SEiRP, którzy pomimo przejścia w stan

spoczynku są w dalszym ciągu członkami wielkiej rodziny policyjnej, jak również twórcami i częścią

historii nie tylko Policji garnizonu Gdańskiego ale i Polskiej Policji. Wielokrotnie policyjni emeryci

dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz wiedzy, udzielają wsparcia i pomocy funkcjonariuszom w

służbie. Z rąk Pani insp. Beaty Perzyńskiej, Prezes SEiRP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w

Gdańsku z/s w Gdyni- Jan Pietruszewski odebrał ryngraf pamiątkowy z okazji jubileuszu 100-lecia

powstania Policji Państwowej, w dowód najwyższego szacunku i uznania za dotychczasowa

współpracę.

Na zakończenie przedstawiciel SEiRP Koła w Wejherowie - Wiceprezes Tadeusz Trocki

złożył na ręce Pani Komendant kwiaty oraz podziękowania dla f-szy i życzenia dalszej

owocnej współpracy jak i wielu sukcesów w podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa

mieszkańców powiatu wejherowskiego.

 

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

zdjęcia: Honorowy rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Henryk Kaźmierski

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET