Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze kół 1 i 2    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze kół 1 i 2

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze koła nr 1

 

W dniu 24 października 2022 r w sali Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomi Społecznej odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła nr 1 SEiRP Oddziału Okręgowego w Słupsku.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Koła oraz, sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, obecni na zebraniu członkowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

Przedstawione kandydatury do władz Koła zostały, w głosowaniu jawnym, zaakceptowane. Dokonano również wyboru delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku.

Zebranie zakończyła dyskusja i wspólny posiłek.

 

Tekst i zdjęcia: H. Znaniecki

W dniu 17.10.2022 r również w sali Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła nr 2 O.O.SEiRP w Słupsku podczas którego podsumowano minioną kadencję, udzielając absolutorium władzom Koła, oraz wybrano władze na następną kadencję i delegatów na Zjazd Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku.

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET