Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU

W dniu 06.06.2023 roku o godz. 10.30 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie

odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Pietruszewski otwierając zebranie przywitał obecnych

członków Zarządu oraz zaproszonych gości w osobach Z-cy Komendanta Wojewódzkiego

Policji w Gdańsku insp. Konrada Kobierskiego, K-nta KMP w Sopocie insp. Marka

Stanulewicza i jego Z-cy podinsp. Grzegorza Wojtkuńskiego. Po wyborze przewodniczącego

obrad i sekretarza zebrania przedstawiony został i zatwierdzony porządek zebrania.

Następnie Prezes przedstawił informację i wyniki wyborów z IX Krajowego Zebrania

Delegatów ZG SEiRP które odbyło się w miejscowości Rąbień w dniach 17-18.05.2023r, oraz

omówił działalność Zarządu od ostatniego posiedzenia. W następnej kolejności

przestawione zostało sprawozdanie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezydium za 2022

rok, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Kolega

Józef Wardyn zrelacjonował organizację i przebieg wyjazdu przedstawicieli emerytów

mundurowych na marsz protestacyjny w dniu 04.06.2023 roku w Warszawie. Jak również

przedstawił informację z działań Zespołu zajmującego się pomocą osobom objętym ustawą

„deubekizacyjną”. Następnie zaprezentowany został plan pracy Zarządu Oddziału

Wojewódzkiego na 2023 rok,

Następnym punktem zebrania było wręczenie wyróżnień:

 

Tytułem Honorowym "Za zasługi dla SEiRP, wyróżniono :

BRZOZOWIEC HIERONIM – Honorowy I Wiceprezes ZOW SEiRP w Gdańsku

Wyróżnieni Odznaką " Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" :

1) STAŃCZAK RENATA c. Janusza

2) KURSZEWSKI ANDRZEJ s. Helgi

3) MICHALAK ZBIGNIEW s. Mariana

4) RADOMSKA TERESA c. Wiktorii

5) KWIATKOWSKI BOLESŁAW s. Stanisława

Wyróżnieni Odznaką " Za Zasługi dla SEiRP" z Dyplomem :

1) WARDYN JÓZEF s. Mieczysława

2) FIKUS JAROSŁAW s. Władysława

4) CHRZANOWSKI STEFAN s. Stefana

6) ŻYLEWICZ KATARZYNA c. Stanisława

7) TRACZUK RYSZARD s. Stanisława

Wyróżnienia w obecności członków Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, wręczył Prezes ZOW

SEiRP Jan Pietruszewski z udziałem Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

insp. Konrada Kobierskiego.

 

Po wręczeniu wyróżnień nastąpiło głosowanie kolejnych uchwał, ostatnią było przyjęcie

uchwały w sprawie zatwierdzenia rozwiązania Koła SEiRP w Wejherowie, którą przyjęto

przy dwóch głosach wstrzymujących się, wcześniejsze zostały przyjęte jednogłośnie .

Na zakończenie Prezes J. Pietruszewski podziękował zaproszonym gościom, członkom

Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej za obecność w spotkaniu.

 

 

 

Tekst: Jarosław Fikus

zdjęcia: Jarosław Fikus, Stanisław Ludowski

 

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET