Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w SOPOCIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w SOPOCIE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w SOPOCIE

W dniu 07 czerwca br w domu wczasowym ,,Sopocki Zdrój" w Sopocie przy ul. bitwy pod Płowcami 61 Zarząd Koła SEiRP w Sopocie zorganizował zebranie sprawozdawczo-wyborcze za okres kadencji 2018-2022. Zebranie otworzył Prezes Koła Andrzej Kurszewski, który powitał przybyłych gości: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP kol. Jana Pietruszewskiego, z-cę K-dta Miejskiego Policji w Sopocie mł. insp. Michała Biedrawę. Szczególnie serdecznie powitano naszego kolegę - członka naszego koła Pawła Werę, który w br. skończył 90 lat, a mimo to samodzielnie przybył z odległej dzielnicy Gdyni. Miłym akcentem było wręczenie jubilatowi odznaki ,,Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP". Następnie Prezes Koła A. Kurszewski przedstawił plan i porządek zebrania, następnie rolę przewodniczącego zebrania przejął kol. Andrzej Falba. Prezes koła i skarbnik przedstawili sprawozdania z działalności, zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, po czym zarząd podał się do dymisji. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano nowy Zarząd Koła w składzie 7-mio osobowym. Prezesem Koła ponownie został Andrzej Kurszewski, v-ce prezesami - Stanisław Kossak i Andrzej Falba. Ponadto wybrano komisję rewizyjną, której przewodnicząca została kol. Grażyna Huk. Wybrani zostali również delegaci na zjazd wojewódzki SEiRP.

Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie sprawozdawcze Koła SEiRP w Sopocie zostało zakończone.

 

 

 

Tekst: Andrzej Kurszewski.

Zdjęcia: Kazimierz Czarnowski.

 

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET