Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Apel Prezesa ZG do Członków i Sympatyków Stowarzyszenia    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Apel Prezesa ZG do Członków i Sympatyków Stowarzyszenia

APEL 

Prezesa ZG SEiRP do Członków i Sympatyków o wsparcie zbiórki elektronicznej

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Decyzją 2/VIII/2020 z 17 marca 2020 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych postanowiło uruchomić wewnętrzną zbiórkę elektroniczną na rzecz Józefy Rutkowskiej z Koła SEiRP we Włocławku.

W październiku 2019 roku dowiedzieliśmy się o dramacie, który dotknął małżeństwo z Włocławka, które porażone bezdusznymi restrykcji ustawy represyjnej, nie widząc sensu i szans na dalsze życie postanowiło odejść z tego świata. W konsekwencji nasza Koleżanka straciła męża, a po długim pobycie w szpitalu zderzyła się z brutalną bezwzględnością życia, które pozbawiło ją nie tylko męża ale także środków do dalszej egzystencji i dachu nad głową.

Dzięki Koleżankom i Kolegom z Włocławka i Bydgoszczy monitorujemy sytuację naszej Koleżanki Józefy od początku. Sądząc, że nagłośnienie sprawy pomoże rozwiązać ten skrajnie trudny problem, zainteresowaliśmy zdarzeniem media. Szczególne znaczenie miał artykuł opublikowany przez Rzeczpospolitą i dalsze zainteresowanie sprawą Pani Redaktor Izabeli Kacprzak, której zaangażowanie nie pozwala władzom Włocławka zapomnieć o tej tragicznej sprawie. Niestety wszystkie dotychczas podjęte wysiłki nie przyniosły oczekiwanego skutku, w efekcie Koleżanka Józefa w kwietniu straci dach nad głową, a szansa na otrzymanie lokum od miasta otworzy się dopiero w 2021 roku.

Uważam, że w tej sytuacji My Wszyscy – Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nie możemy pozostać obojętni. Sądzę, że to jest godzina naszej próby, która daje nam szansę wykazać się jako organizacji, jako środowisku ludzi odpowiedzialnych, pełnych empatii, ludzi którzy potrafią pochylić się nad życiem drugiego, żyjącego obok nas człowieka i nie pozwolą aby w tym najtrudniejszym momencie pozostał sam.

Dlatego, traktując swoją propozycję jako nasz wspólny, ludzki, koleżeński obowiązek, uruchomiamy zbiórkę pieniędzy na udzielenie doraźnej pomocy naszej Koleżance, w szczególności na wynajęcie i opłacenie jej lokum do czasu uzyskania mieszkania od władz Włocławka.

Do przeprowadzenia zbiórki wyodrębniliśmy konto ZG SEiRP: 56 2030 0045 1110 0000 0412 8290na które można dokonywać wpłat z dopiskiem "dla Józefy". Serdecznie do tego zachęcam.

Biorąc pod uwagę naszą liczebność, jestem przekonany, że wystarczy, aby każdy z nas poświęcił na ten cel nawet niewielką kwotę kilku czy kilkunastu złotych.

Liczę, że moja prośba znajdzie zrozumienie i poparcie Wszystkich naszych Członków i Sympatyków. Pomóżmy naszej Koleżance, to nasz wielki ludzki obowiązek. To także obowiązek naszego Stowarzyszenia.

Informuję ponadto, że na wniosek Kolegów z Komisji OPP w trybie pilnym została naszej Koleżance przyznana i wypłacona znacząca pomoc finansowa ze środków Organizacji Pożytku Publicznego SEiRP pochodzących w całości z 1% odpisu podatkowego naszych Członków i Sympatyków.

Dla bliższego zapoznania z sytuacją Koleżanki Józefy polecam film nakręcony przez naszych Kolegów dostępny na kanale YOU TUBE, dostępny pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA, oraz przedstawione w załącznikach moje pismo /apel/ do Prezesów Zarządów i Kół SEiRP oraz artykuły i Grażyny Zawadki i Izabeli Kacprzak w Rzeczpospolitej: „Dezubekizacja: Małżonkowie po utracie emerytur wybrali śmierć” https://www.rp.pl/Dezubekizacja/311279917-Dezubekizacja-Malzonkowie-po-utracie-emerytur-wybrali-smierc.html oraz Darii Różańskiej-Danisz z portalu na:Temat: "Wiesiu poszedł sam". Stracili emerytury, wybrali śmierć” https://natemat.pl/301227,skutki-ustawy-dezubekizacyjnej-zmniejszyli-emerytury-wybrali-smierc

Z poważaniem! Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy Prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i Okręgowych!, Koleżanki i Koledzy Prezesi Kół SEiRP!, Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 marca 2020 roku Prezydium ZG SEiRP, na mój wniosek jednomyślnie podjęło w trybie elektronicznym /ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa/ dwie decyzje:

  • decyzję nr 1 o przyznaniu Pani Józefie Rutkowskiej z Koła SEiRP we Włocławku pomocy finansowej z funduszu OPP,
  • decyzję nr 2 o uruchomieniu wewnętrznej zbiórki elektronicznej na rzecz Pani Józefy.

Pieniądze przyznane decyzją nr 1 ze środków OPP, Koledzy z Koła SEiRP we Włocławku doręczyli już naszej Koleżance. Natomiast wewnętrzna zbiórka elektroniczna na rzecz Józefy Rutkowskiej z Koła SEiRP we Włocławku, zostanie przeprowadzona na konto ZG SEiRP: 56 2030 0045 1110 0000 0412 8290 z dopiskiem "dla Józefy"Decyzje te podjęliśmy w związku z tym, że nasza Koleżanka Józefa, dramatycznym splotem okoliczności otrzymała od losu drugie życie, ale już na starcie znalazła się w skrajnie trudnych warunkach egzystencji, ze względu na brak mieszkania i środków na bieżące utrzymanie.

Ze względu na powyższe, zwracam się do Was Koleżanki i Koledzy - Prezesi Zarządów i Kół SEiRP, a za waszym pośrednictwem do Wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów – o to abyśmy znaleźli w sobie zrozumienie i empatię, prawdziwie ludzką wrażliwość na los drugiego człowieka w potrzebie i w miarę naszych możliwości udzielili wsparcia naszej Koleżance.

Koleżanki i Koledzy, jest nas w Stowarzyszeniu kilkanaście tysięcy, z czego tylko kilka procent pobiera emerytury i renty w najniższym wymiarze, dlatego, wyrażam nadzieję, nie powinno stanowić dla nas problemu poświęcenie na rzecz naszej Koleżanki Józefy – kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu złotych. To jest pierwsza tak trudna sytuacja nadzwyczajna, chociaż nie jedyna, którą powinniśmy potraktować jako egzamin naszego humanizmu, mobilności, odpowiedzialności i chęci pomocy człowiekowi w potrzebie. Pomocy bez której nasza Koleżanka sobie nie poradzi. Nie możemy jej zawieść. Liczę, że mój apel znajdzie zrozumienie i wsparcie Wszystkich naszych Członków i Sympatyków. Pomóżmy naszej Koleżance, to nasz wielki ludzki obowiązek. To także obowiązek naszego Stowarzyszenia.

Korzystając  z okazji pragnę serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom z Prezydium ZG SEiRP, z Komisji OPP oraz z Koła SEiRP we Włocławku i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy za dotychczasowe zaangażowanie w tej sprawie.

Informację o zbiórce umieścimy na naszej stronie. Sytuację Koleżanki Józefy dobitnie przedstawia film nakręcony przez naszych Kolegów dostępny na kanale YOU TUBE: https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2lIBZ-cWe1h6H4skdOlVrPHzUL-yBJbWm5AXHhBt_IFSxD1LDH3swqbGA, oraz artykuły w załącznikach do mojego apelu.

Z poważaniem!  Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP

źródło:

https://www.seirp.pl/apel-prezesa-zg-do-czlonkow-i-sympatykow-stowarzyszenia

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET