Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     "Nie ma na to zgody" - mundurowi protestują    /     List otwarty Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

List otwarty Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Warszawa  25 czerwca 2013 r.

 

Przewodniczący

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

Grzegorz NEMS

 

Działając w imieniu i z upoważnienia zarządów głównych : Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Więziennictwa – wyrażamy poparcie i solidaryzujemy się z protestem Związków Zawodowych Służb Mundurowych przeciwko odbieraniu należnych praw funkcjonariuszy. Popieramy żądania zaniechania prac nad wprowadzeniem przepisów o zwolnieniach lekarskich, obniżających świadczenia chorobowe ze 100% do 80%, o nowych regulacjach grup inwalidzkich. Uznajemy za słuszne postulaty waloryzacji uposażeń, wprowadzenia odpłatności za nadgodziny, służbę w nocy, niedziele i święta oraz przeznaczenia środków z wakatów na fundusz motywacyjny. Uznajemy za słuszne żądanie strony związkowej, aby  minister spraw wewnętrznych nawiązał dialog z przedstawicielami środowiska służb mundurowych.

Emeryci i renciści Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej rozumieją, jak trudne są warunki służby ich młodszych kolegów, gdyż  przez lata sami ich doświadczyli. Dlatego wspieramy Wasze działania i solidaryzujemy się w akcji protestacyjnej. Przekazaliśmy zalecenie naszym strukturom regionalnym, aby nawiązali kontakty robocze ze związkami zawodowymi służb mundurowych i włączyli się do akcji protestacyjnych w terenie. Podtrzymujemy naszą deklarację poparcia Waszego stanowiska wyrażonego 7 lutego br. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Służb Mundurowych oraz 28 maja podczas spotkania z wiceministrem spraw wewnętrznych Marcinem Jabłońskim. Jednocześnie prosimy o akcentowanie naszej współpracy i współdziałania w komunikacji społecznej.

Sugerujemy podejmowanie przez Federację Związków  Zawodowych Służb Mundurowych krytyki projektu ustawy o komisjach lekarskich MSW, która zakłada pozbawienie emerytów i rencistów połowy funduszu socjalnego od 1 stycznia 2014 roku. Proponujemy, aby w rozmowach na szczeblu rządowym na temat funduszu socjalnego emerytów i rencistów, obok Waszych przedstawicieli, mogli uczestniczyć  delegaci Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, która skupia ponad sto tysięcy członków. Wasza sugestia w tym względzie będzie bardzo pozytywnie odbierana przez całe środowisko emerytów i rencistów.

 

Z wyrazami szacunku

Henryk Borowiński – wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych


Projekt i wykonanie: InforpolNET