Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

W dniu 23 września 2022 r. w Kościerzynie w Restauracji „Gryf” odbyło się po raz drugi w tym roku spotkanie integracyjne emerytów i rencistów policyjnych powiatu kościerskiego. Organizatorem spotkania był Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku – Jana Pietruszewskiego z małżonką, Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie - nadkom. Adama Bork oraz Wiceprezesa Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Wiesława Kiedrowicz. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 37 osób. Przybyłych na uroczyste spotkanie emerytów z współmałżonkami oraz zaproszonych gości przywitał Prezes Koła Roman Jereczek, który przedstawił program spotkania oraz aktualne działania Zarządu Koła w 2022 roku. Następnie głos zabrali zaproszeni goście Prezes OW SEiRP w Gdańsku Jan Pietruszewski który podziękował za zaproszenie oraz przedstawił aktualne działania ZOW i Kół naszego województwa, na zakończenie przekazał życzenia dla zebranych oraz dobrej zabawy podczas spotkania. Również głos zabrał nadkom. Adam Bork Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie, który podziękował za zaproszenie, wskazał w swym wystąpieniu na utrzymywane więzi środowiska emeryckiego z kierownictwem i funkcjonariuszami KPP złożył życzenia zdrowia i pomyślności oraz miłego spotkania. Przemówienia gości nagrodzono gromkimi brawami. W trakcie trwającego prawie 4 godziny spotkania przy serwowanych daniach prowadzono ożywione dyskusje w temacie środowiska emeryckiego oraz występujących problemów dnia codziennego. Korzystając z obecności zaproszonych gości również omawiana była tematyka Stowarzyszenia w szczególności kierunków jego działalności oraz zachęt wstępowania w szeregi Kół nowych członków. Wśród dyskusji uczestników dominowały wspomnienia z lat służby.

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze przy dopisującym pozytywnym samopoczuciu jego uczestników.

 Tekst: Józef Landowski

zdjęcia: Józef. Landowski

 

 

 

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET