Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Stanowisko ZG SEiRP wobec projektu ustawy z dnia 12 lipca 2016 r przesłane do MSWiA.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Stanowisko ZG SEiRP wobec projektu ustawy z dnia 12 lipca 2016 r przesłane do MSWiA.

 

W dniu 29 lipca 2016 r Zarząd Główny SEiRP zajął stanowisko w sprawie  przekazanego przez MSWiA,  do zaopiniowania, projektu ustawy z dnia 12 lipce 2016 r dot. zmniejszenia emerytur policyjnych. Stanowisko, wraz z załączoną opinią prawną opracowaną  na zlecenie ZG SEiRP przez Kancelarię Prawną "CHMAJ I WSPÓLNICY SP.K", przekazano w wyznaczonym terminie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

link do przesłanego stanowiska:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/MSWiA%20P%20M.B%C5%82aszczak01-08-2016_0001.pdf

link do opinii prawnej:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Opinia%20Prawna%20Chmaj28-07-2016_0001.pdf

link do uwag zespołu analitycznego FSSM:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/uwagi%20do%20projektu%20ustawy%20z%2012%20lipca%202016.pdf

link do informatora "Emerytury Mundurowe":

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/informator%20emeryci%20policja.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET