Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Posterunku Policji w Karsinie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Posterunku Policji w Karsinie

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Posterunku Policji w Karsinie

 

W dniu 2 maja 2017 r. Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie uczestniczył w uroczystym

odsłonięciu tablicy upamiętniającej zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 r. i

pochowanego na Cmentarzu Wojennym w Miednoje - ostatniego Komendanta Policji

Państwowej na Posterunku w Karsinie- przodownika Józefa Saneckiego .

przod. J. Sanecki ur. się 9 marca 1900 r. w Wolicy , w latach 1919- 1922 służył w

odradzającym się Wojsku Polskim, uczestnik wojny polsko- bolszewickiej, , Od 15 marca 1922

rozpoczął służbę w Policji Państwowej. Od 6 lutego 1934 służbę pełni w Posterunku Policji

Państwowej w Karsinie na stanowisku Komendanta z roczną przerwą do wybuchu II wojny

światowej. Na początku września 1939 r. ewakuowany z Pomorza na wschód ,jeniec obozu w

Ostaszkowie , zamordowany w kwietniu 1940 r. przez NKWD w Kalininie .

W uroczystościach połączonych ze mszą świętą przy udziale Kompani Honorowej KWP w

Gdańsku wzięli udział I zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w

Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan , Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie insp. Marcin

Piotrzkowski , przedstawiciele Komendy Głównej Policji , senatu, parlamentu , samorządów

powiatu Kościerskiego oraz organizacji społecznych. Pod tablicą upamiętniającą przod. J.

Saneckiego odsłoniętą na budynku Posterunku Policji w Karsinie – prezes R. Jereczek oraz I

wiceprezes J. Landowski złożyli okolicznościową wiązankę od Koła SEiRP w Kościerzynie

 

Opr. Józef Landowski

 

W zał. 3 fotografie

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET