Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU

POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
W GDAŃSKU

 


W dniu 17.12.2019 roku o godz. 10.15 w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie odbyło posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni połączone z spotkanie opłatkowym. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Pietruszewski otwierając zebranie przywitał zaproszonych gości w osobach Pana insp. Roberta Sudenis - Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, inspektora Piotra Bolin - Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie oraz kapelana Policji ks. prałata dr Bogusława Głodowskiego, Jerzego Skryckiego - Wiceprezesa Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie, Józefa Wardyn - Przewodniczącego Pomorskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Henryka Halas - Przewodniczącego Koła nr.1 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tczewie, ppłk Zbigniewa Drozdek - Prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku, jak również przybyłych członków Zarządu. Po wyborze przewodniczącego obrad i sekretarza zebrania przedstawiony został i zatwierdzony porządek zebrania. Następnie Prezes Jan Pietruszewski zapoznał obecnych z protokołem zebrania z ostatniego posiedzenia, oraz z zmianami personalnymi które nastąpiły aktualnie w Prezydium Zarządu. Przedstawił informacje i obowiązki które wprowadził nowy statut SEiRP w szczególności obowiązki nałożone na osoby, które zostały wybrane do władz Stowarzyszenia. Zaproszony gość Jerzy Skrycki - Wiceprezes Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie zabierając głos przedstawił aktualnie zatwierdzony statut i omówił zmiany jakie pojawiły się w jego treści, oraz obecną sytuację funduszu OPP i potrzebie korzystania z niego, celem udzielania pomocy seniorom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Do wypowiedzi dołączył się V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku Hieronim Brzozowiec który omówił obowiązki jakie wynikają z wprowadzenia nowego statutu dla wszystkich Kół SEiRP. Następnie głos zabrał Józef Wardyn - Przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, który przedstawił aktualną sytuacje i obecnie prowadzone działania przez Pomorskie Porozumienie dot. pomocy osobom będących pokrzywdzonymi ustawą represyjną. W następnej kolejności głos zabrali Henryk Halas - Przewodniczący Koła nr.1 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tczewie, oraz ppłk Zbigniew Drozdek - Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku, którzy przedstawili aktualną sytuację seniorów naszych grup społecznych. Kolejnym punktem spotkania było przekazanie Prezesom Kół list gratulacyjnych, zarówno od K-nta Wojewódzkiego Policji jak i od Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, dla naszych seniorów którzy ukończyli 75, 80, 85, 90, 95…. lat w 2019 roku. Wraz z listami przekazane zostały również drobne upominki. Podczas spotkania odznaczony został Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni - Jan Pietruszewski. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, odznaczył Jana Pietruszewskiego za wybitne osiągnięcia patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów „Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą KL.1”. Odznaczenie wręczył insp. Robert Sudenis - Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku wraz z Henrykiem Halas- Przewodniczącym Koła nr.1 Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tczewie. Po wręczeniu odznaczenia odbyło się spotkanie integracyjno opłatkowe w trakcie którego wszyscy odśpiewali kolędy i kapelan Policji ks. prałata dr Bogusława Głodowski przekazał wszystkim wraz z opłatkiem świąteczne życzenia, po których wszyscy nawzajem przekazali sobie życzenia świąteczno-noworoczne dzieląc się opłatkiem.

Spotkanie zakończono w miłym już świątecznym nastroju.

 

Tekst: Jarosław Fikus

zdjęcia: Jarosław Fikus

 

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET