Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w BYTOWIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w BYTOWIE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w BYTOWIE


W dniu 27 marca 2024 r w gościnnej świetlicy bytowskiej Komendy Policji, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Koła kol. Leszka Turowskiego, odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Koła.

Zarząd Koła oraz skarbnik przedstawili sprawozdanie z działalności za rok 2023 a Koło – na wniosek Komisji Rewizyjnej – udzieliło Zarządowi absolutorium. Zebranie przyjęło założenia do Planu Pracy oraz Planu Finansowego na rok 2024.

W trakcie zebrania dokonano wręczenia Skarbnikowi Zarządu Koła kol. Andrzejowi Bonieckiemu przyznany przez Zarząd Główny SEiRP Krzyż „Za wybitne zasługi”.

Dla Stowarzyszenia Koło przyjęło równocześnie wniosek Zarządu o uhonorowanie Dyplomem Uznania skierowanym do kol. Franciszka Borzyskowskiego - poprzedniego, wieloletniego Skarbnika Koła.

Ustalono także zasady spotkań i dyżurów Zarządu Koła.
Obecny – na zaproszenie Koła- Leszek Orkisz (notatka i zdjęcia)

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET