Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 6 w Człuchowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 6 w Człuchowie

Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 6 w Człuchowie

 

 

W dniu 19 marca 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze koła nr 6 w Człuchowie. W zebraniu uczestniczył, jako zaproszony gość, Komendant Powiatowy Policji w Człuchowie insp. Jan Kościuk a z ramienia ZO SEiRP w Słupsku kol. Bolesław Rokicki.

Prezes koła kol. Tadeusz Szostak przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy w ubiegłym roku oraz założenia planu pracy na rok bieżący. Podkreślenia wymaga fakt zorganizowania, przy istniejących małych środkach finansowych, kilku imprez integracyjnych min rajdy rowerowe, wyjazdy autokarowe (jako współuczestnicy) oraz zabawy taneczne. Większość z tych imprez organizowana była przez Człuchowski Klub Seniora zrzeszający 15 organizacji senioralnych, w tym emerytów policyjnych.

Skarbnik koła przedstawił sprawozdanie finansowe a przewodniczący komisji rewizyjnej sprawozdanie z kontroli koła po czym zebranie udzieliło absolutorium za miniony rok Zarządowi Koła i przyjęło do realizacji plan pracy na 2019 r.

W toku dyskusji poruszano kwestie pozyskiwania środków finansowych z funduszu socjalnego KWP w Gdańsku, uzyskiwania wsparcia finansowego z ZG SEiRP jako organizacji pożytku publicznego a także problem pozyskiwania nowych członków stowarzyszenia.

Komendant Powiatowy Policji w Człuchowie insp. Jan Kościuk w swym wystąpieniu potwierdził iż będzie nadal wspierał działalność stowarzyszenia poprzez udostępnianie pomieszczenia do bieżącej działalności.

 

 

Opracowano na podstawie notatki sporządzonej przez kol. Bolesława Rokickiego


Projekt i wykonanie: InforpolNET