Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 6 Człuchów    /     Zebranie sprawozdawcze 2013 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze 2013 r

Zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalnośc w 2012 r.

16 maja 2013 roku na terenie bazy PKS w Człuchowie odbyło się, z udziałem sekretarza Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku kol. Ryszarda Skibińskiego oraz rzecznika Z.O. kol. Henryka Znanieckiego zebranie sprawozdawcze podsumowujace działalnośc członków koła w 2012 roku. Po wysłuchaniu sprawozdań: z działalności w 2012 r ,sprawozdania finansowego  oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej uczestnicy jednogłosnie udzielili absolutorium Zarządowi Koła.

 W toku dyskusji nad planem pracy na 2013 rok uczestnicy podkreślili koniecznośc uwzględniania opinii Koła w sprawie przyznawania pomocy finansowej przez Komisję Socjalną działajacą przy Komendancie Wojewodzkim Policji gdyż w chwili obecnej Zarząd Koła nie posiada informacji którzy z członków ubiegali sie o pomoc socjalną i z jakim skutkiem.

 Zgłoszony w formie wniosku powyższy problem został przyjęty jednogłośnie  w drodze uchwały.Również jednogłośnie przyjęto zaproponowany przez Zarząd Koła  Plan Pracy na 2013 r.

Zebranie zakończono wspólnym turniejem w kręgle.

                                                          Rzecznik Z.O. w Słupsku Henryk Znaniecki

zał. zdjęcia.

Człuchów 16.05.2013 r.

 

  Przywitanie uczestników
Przywitanie uczestników
prezes T.Szostak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET