Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wytyczne Prezesa ZO SEiRP w Słupsku dot. Zjazdu delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZO w Słupsku.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wytyczne Prezesa ZO SEiRP w Słupsku dot. Zjazdu delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZO w Słupsku.
PREZESI  ZARZĄDÓW KÓŁ
( Bytów, Człuchów, Miastko, Lebork, Ustka, Koła: nr 1,2,3 w Słupsku )
 
w  ślad za  pisemna informacją:
 
Zobowiązuję Prezesów  Zarządów Kół do niezawodnego powiadomienia Delegatów 
na  Zjazd Okregowy.
Zjazd zostaje zwołany na  dzień 19 maja 2014 r ( poniedziałek) w Słupsku, godz.11.00,
Restauracja “Adamek” w Słupsku.
W Zjeżdzie  biorą  udział:
- delegaci na Zjazd wybrani na zebraniach Kół ( z czynnym prawem wyborczym)
- Prezesi Zarządów Kół  nie bedący delegatami ( z biernym prawem wyborczym)
- członkowie  ustepujących władz  ZO  - nie bedący delegatami – z biernym prawem wyborczym
- członkowie ustepującej Okr. Komisji Rewizyjnej – nie bedący delegatami – z biernym prawem
   wyborczym
- przedstawiciele   ZG  SE i RP
- zaproszeni goście
    Szczegółowe  informacje   zostaną  przesłane  odrębnie  - po weekendzie  majowym.
Koszty dojazdu  na  Zjazd pokrywaja Koła.  Koszty Zjazdu pokrywa  Zarząd Okregowy.
 
Leszek Orkisz- Prezes Zarządu  Okręgowego  SE i RP w Słupsku

Projekt i wykonanie: InforpolNET