Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 3 (129) Marzec 2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 3 (129) Marzec 2023

SPIS TREŚCI
Od Redaktora …………….…………………………………………………………………… 4
Pomóż nam pomagać. Przeznacz 1,5% podatku na rzecz SEiRP …………………..……… 5
Ustawa represyjna. Statystyki sądowe ………………………………………………………. 7
Dwie emerytury ..……………………...…………………………………...………………… 25
Ekwiwalent …………………………………………………………………………………… 32
Nasze sprawy. Odpowiedź Prezesa ZG SEiRP na artykuł Bohdana Makowskiego ..…… 48
Medialny Punkt Kontaktowy ………………………………………………….....…….…… 55
Infoteka nr 68 ………………………………………………………………………………… 56
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku
Koło w Kościerzynie ……………………………………..…………………...………… 70
Koło w Kościerzynie. Polska Noc Kabaretowa …..…………………………………….. 75
Koło w Gdyni. Nekrolog Adama Kapuścińskiego ……………………………………… 78
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło w Jaśle ……………….......……………………………………………...………… 79
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu
Koło w Bolesławcu …...………………………………………...……………..………… 82
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” .….…………………………...……...……….… 88
Olsztyński Biuletyn Informacyjny (154) .....………………………...…..………….…..…... 70

żródło:

https://seirp.pl/biuletyny/biuletyn-informacyjny-nr-3129-marzec-2023/

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/bi-3-129-2023.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET