Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     BI ZG SEiRP Nr 7 (133) Lipiec 2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

BI ZG SEiRP Nr 7 (133) Lipiec 2023

SPIS TREŚCI
Od Redaktora …………….………………………………………………………………….. 4
Ustawa represyjna. Bezmiar bezprawia, czy pomyłka sądowa – cd. …………………….. 5
Ekwiwalent – sądy podejmują zawieszone postępowania ………………...…………….… 7
Medialny Punkt Kontaktowy ...…………………………………………………......……... 11
Infoteka nr 72 ………………………………………………………………………………. 12
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku
Koło w Kościerzynie. Spotkanie z jubilatami …………………….…………………… 20
Koło w Kościerzynie. Nekrolog Zygmunta Murglin ...……………………….……….. 24
Koło w Gdyni. Spotkanie integracyjne ...……………………………………...….…… 26
Koło w Sopocie. Nekrolog Romana Lipińskiego …………..…………………………. 31
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Uroczysty Apel ………………………………….....……………………………...…… 34
Dzień Seniora Policyjnego …………………………………………………………….. 36
Koło w Lubaczowie ……………………..…………………………………………..… 41
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu
Koło w Bolesławcu ………………..………………...………………………………… 46
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ….….….……………………...……...………. 50
Olsztyński Biuletyn Informacyjny (163) ….………………………...…..………….…..…. 55

źródło:

https://seirp.pl/biuletyny/biuletyn-informacyjny-zg-seirp-2/

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/bi-nr-7-133-lipiec-2023.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET