Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Pismo Prezesa ZG SEiRP dot. powstania Bractwa Mundurowego i inicjatywy wydania książki o ofiarach i krzywdzie osób poszkodowanych ustawą represyjną.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Pismo Prezesa ZG SEiRP dot. powstania Bractwa Mundurowego i inicjatywy wydania książki o ofiarach i krzywdzie osób poszkodowanych ustawą represyjną.
Szanowni Państwo!

W załączeniu pismo Prezesa ZG SEiRP dot. powstania Bractwa Mundurowego i inicjatywy wydania książki o ofiarach i krzywdzie osób poszkodowanych ustawą represyjną.

Z poważaniem!

Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP
 
link do pisma:
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET