Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 27. Przegląd mediów – 09. 09. 2019 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 27. Przegląd mediów – 09. 09. 2019 r.

Infoteka nr 27. Przegląd mediów – 09. 09. 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

 

  1. 777 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało umorzonych przez sądy z powodu śmierci skarżących

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1428080,sprawy-bylych-esbekow-umorzenia-z-powodu-smierci.html

Byli esbecy umierają, czekając na wyroki

autor: Bożena Wiktorowska 02.09.2019, 07:19; Aktualizacja: 02.09.2019, 12:00

Już 777 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało umorzonych przez sądy z powodu śmierci skarżących. A do Trybunału Konstytucyjnego zgłoszono właśnie kolejne pytanie prawne.

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło drugie pytanie prawne dotyczące obniżki esbeckich rent i emerytur (sygn. akt P16/19). Przy czym jego treść nie została jeszcze upubliczniona. Podobnie jak w przypadku pierwszego pytania prawnego (sygn. akt P 4/18) wątpliwości powziął Sąd Okręgowy w Warszawie. Tym razem zastrzeżenia dotyczą obniżenia wysokości renty rodzinnej – pomimo znacznego upływu czasu od zakończenia służby na rzecz totalitarnego państwa przez zmarłego funkcjonariusza SB. Przepisy zaskarżonej ustawy przerzucają na uprawnionych do tego świadczenia obowiązek udowodnienia, że zmarły funkcjonariusz, po którym ustalono ich prawo do renty rodzinnej – podjął współpracę i czynnie wspierał osoby i organizacje działające na rzecz niepodległości Polski. Tylko bowiem w takim przypadku renta może być przywrócona do pierwotnej wysokości. Dodatkowo sąd pytający zwrócił uwagę, że ustawa dezubekizacyjna nierówno traktuje członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej, dzieląc ich w zależności od tego, kiedy zmarły wstąpił do służby. Wyklucza także możliwość zwiększenia wysokości emerytury w związku z inwalidztwem pozostającym w związku ze służbą.

 

  1. Ustawa dezubekizacyjna to jawna obraza ustawy zasadniczej- ustawa jest sprzeczna z prawem unijnym.

https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html

Sąd nakazał oddać rentę esbekowi. To pierwszy taki wyrok w Polsce

25.08.2019, 20:05 | Aktualizacja: 25.08.2019, 19:20

Paulina Nowosielska

Ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna m.in. z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie. I uznał, że byłemu funkcjonariuszowi należy przywrócić utracone świadczenia. To pierwszy taki wyrok w Polsce.

3. Sąd przywrócił policyjną rentę byłemu funkcjonariuszowi SB

https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/308269966-Sad-przywrocil-policyjna-rente-bylemu-funkcjonariuszowi-SB.html

Aktualizacja: 26.08.2019, 13:06 Publikacja: 26.08.2019

Sąd przywrócił policyjną rentę byłemu funkcjonariuszowi SB

Katarzyna Wójcik

Obniżanie świadczenia bez badania winy byłego funkcjonariusza narusza jego godność i

jest sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej.

Funkcjonariusz, który przepracował dziewięć lat w SB, powinien otrzymywać

świadczenie w dawnej wysokości. Na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej obniżono

mu rentę do 854 zł, choć jak zaznaczał mężczyzna, do SB nie trafił z własnej woli, ale na

podstawie rozkazu, po ukończeniu szkoły w Szczytnie. W milicji zabrakło miejsc.

Twierdził, że nigdy nie naruszył prawa oraz nie wykorzystał stanowiska służbowego do

celów pozasłużbowych, a swoje obowiązki wykonywał w sposób nienaruszający praw i

godności innych. Jego służba dotyczyła głównie ścigania przestępstw gospodarczych –

malwersacji, marnotrawstwa, i korupcji. Jednak przy obniżeniu świadczenia nikt tego nie

badał. W toku procesu pełnomocnik Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ujawnił żadnych dowodów przestępczej

działalności odwołującego. I takie pociągnięcie byłego funkcjonariusza do

odpowiedzialności zbiorowej, zdaniem Sądu Okręgowego w Częstochowie, narusza

godność mężczyzny.

Jak uzasadnił skład orzekający, niedopuszczalne jest zastosowanie represji tylko za to, że

ktoś pracował lub służył w okresie poprzedzającym zmianę ustroju państwa polskiego, tj

. przed rokiem 1990.

 

  1. Sąd miażdży ustawę dezubekizacyjną.

https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/605919,sad-ustawa-dezubekizacyjna-renta-esbek-wyrok.html?fbclid=IwAR3AFLVabXNaDXDphVpFt05xtsLL6uojt17JClPQEV99X8lkJR8Fsq7SH_4

Sąd miażdży ustawę dezubekizacyjną. Politycy niechętnie komentują przełomowy

wyrok

26.08.2019, 06:25 | Aktualizacja: 26.08.2019, 10:42

Paulina Nowosielska

Ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna m.in. z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie. I uznał, że byłemu funkcjonariuszowi należy przywrócić utracone świadczenia. To pierwszy taki wyrok w Polsce.

5. Czartoryski: … wpływy ludzi z rodowodem PRL są wszechpotężne

https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606134,ustawa-dezubekizacyjna-wyrok-renta-esbek-prl.html

Ustawa dezubekizacyjna niezgodna z prawem UE. Czartoryski: To dowód, że

wpływy ludzi z rodowodem PRL są wszechpotężne [ROZMOWA]

28.08.2019, 08:29

Rozmawiała Paulina Nowosielska

Arkadiusz Czartoryski, autor ustawy dezubekizacyjnej, broni jej, mówiąc, że jest dowodem sprawiedliwości dziejowej, na którą III RP nie potrafiła się zdobyć.


 

6. Adwokatka esbeków - Mam klienta, który służył cztery dni. Politycy

stracili kontrolę nad prawem

https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/606137,dezubekizacja-esbek-renta-prl-wywiad.html

Adwokatka esbeków: Mam klienta, który służył cztery dni. Politycy stracili

kontrolę nad prawem [ROZMOWA]

28.08.2019, 08:54

Rozmawiała Paulina Nowosielska Orzeczenie z Piotrkowa ma znaczenie uniwersalne -

mówi DGP Aleksandra Karnicka, radczyni prawna specjalizująca się w sprawach

funkcjonariuszy służb mundurowych Czy sędzia w Częstochowie zlekceważył Trybunał

Konstytucyjny?. Ten wyrok nie ma nic wspólnego z TK. Podobnie sprawy, jakie toczą

się w Piotrkowie. Sędziowie dopuścili możliwość rozstrzygania, uznając, że trybunał ich

nie blokuje. W Częstochowie sąd nie rozważał, czy istnieje możliwość rozpoznania na

podstawie ustawy dezubekizacyjnej. On ją zanegował. Uznał, że przepisy prawa

międzynarodowego są nadrzędne, a w ich kontekście ustawa jest sprzeczna z konstytucją

i prawem europejskim. Orzeczenie ma dla nas wielkie znaczenie, bo jest uniwersalne.

Gdyby inne sądy przyjęły podobną retorykę, blokada postępowań, która jest skutkiem

bierności TK w tych sprawach, nie miałaby znaczenia.

7. Konstytucja w obecnej Polsce nie obowiązuje. Tak jak prawo.

https://gazetabaltycka.pl/promowane/prawo-nie-obowiazuje-czlonkow-pis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR21NA0PffUzOoAqubgnQrr1HfKUnvDW8Tq2cTB-_xdIXh8n0j-ZTK17B8g

Opublikowano: 2.09.2019

Prawo nie obowiązuje członków PiS”

Konstytucja w obecnej Polsce nie obowiązuje. Tak jak prawo. Prawo nie obowiązuje członków partii PiS, a obowiązuje jedynie zwykłych szarych obywateli. Członkowie partii PiS nie muszą wykonywać wyroków sądu, zwykły szary człowiek – TAK – mówi Danuta Leszczyńska, emerytowana oficer Policji, członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, współdziała w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z którą rozmawia Bronisław Waśniewski-Ciechorski.

 

8. Ta ustawa to jawna obraza ustawy zasadniczej

https://oko.press/tk-milczy-sedzia-marek-przysucha-uznaje-ustawe-represyjna-za-niedopuszczalna/?fbclid=IwAR3d_sZBTiMAhdeDxporXiLTfZV2x3ySMRA7xO7FfBUeKWgWZKJZmDYvO3Y

ANNA WÓJCIK 2 WRZEŚNIA 2019

Przełomowy wyrok sądu: ustawa represyjna obniżająca emerytury i renty to jawna obraza Konstytucji

W przełomowym wyroku sędzia Marek Przysucha z Sądu Okręgowego w Częstochowie orzekł, że przepisy ustawy represyjnej (zwanej też dezubekizacyjną) nie licują z demokratycznym państwem prawa, a sądy, które je uznają, nie są niezawisłe w rozumieniu prawa unijnego. Odważny sędzia orzekał na podstawie Konstytucji i prawa UE. Nie czekał dalej na wyrok TK

Sądy Okręgowy w Częstochowie uznał za niezgodną z prawem decyzję o obniżeniu

renty byłemu pracownikowi służby bezpieczeństwa PRL na podstawie tak zwanej

ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku (zwanej też potocznie drugą ustawą

dezubekizacyjną).

Ta ustawa to jawna obraza ustawy zasadniczej”, ocenił sędzia Marek Przysucha.

 

9. Sędzia bierze sprawy w swoje ręce.

https://opinie.wp.pl/makowski-ustawa-dezubekizacyjna-sprzeczna-z-konstytucja-kolejna-wazna-sprawa-robiona-po-lebkach-opinia-6417667551627393a?fbclid=IwAR3yoZKy-4gBPNRkhehwX2RMGmUULhe_5La7zCcanHGQKSOuN5I5VEJAm5k

 

MARCIN MAKOWSKI 26 sierpnia 2019 roku

7 godzin temu

Makowski: "Ustawa dezubekizacyjna sprzeczna z konstytucją? Kolejna ważna

sprawa robiona po łebkach" [OPINIA]

Sąd Okręgowy w Częstochowie - nie czekając na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego - orzekł, że ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna z konstytucją i prawem unijnym. W związku z tym przywrócił świadczenia emerytalne sądzącemu się z państwem funkcjonariuszowi. Przekroczył uprawnienia? Być może, ale mści się tutaj załatwianie przez PiS spraw po łebkach.

To miała być ustawa przywracająca elementarne poczucie sprawiedliwości. W retoryce Prawa i Sprawiedliwości dezubekizacja oznaczała obcięcie świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz służb jej pokrewnych w czasach PRL do najniższej stawki w Polsce. Na chłopski rozum, kto chciałby protestować przeciw ucinaniu, często niezwykle wysokich emerytur osobom, których praca polegała na śledzeniu, sabotowaniu i zamykaniu ludzi antykomunistycznej opozycji oraz Kościoła?

 

10. Wpływowi policjanci dzięki ministrowi odzyskali pełne emerytury.

https://www.rp.pl/Dezubekizacja/309049904-Laska-ministra---wplywowi-policjanci-odzyskali-emerytury.html

Łaska ministra - wpływowi policjanci odzyskali emerytury

Ustawa dezubekizacyjna miała przywrócić sprawiedliwość dziejową

PAP

Wpływowi policjanci dzięki ministrowi odzyskali pełne emerytury.

Kazimierz Szwajcowski, Mirosław Hakiel i Bronisław Buniowski otrzymali z MSWiA

decyzje uchylające obniżenie emerytur na mocy ustawy dezubekizacyjnej – ustaliła

„Rzeczpospolita". Ci wpływowi, choć mający w karierze kontrowersyjne karty,

funkcjonariusze policji z przeszłością m.in. w ZOMO, są w grupie 39 byłych

funkcjonariuszy, wobec których zastosowano art. 8a ustawy, czyli wyłączenia w

„wyjątkowych przypadkach".

MGLISTE KRYTERIA

Artykuł ten mówi, że minister może odstąpić od dezubekizacji „w szczególnie

uzasadnionym przypadku", jeśli służba w aparacie represji (przed 31 lipca 1990 r.),

trwała krótko, a po 12 września 1989 r. funkcjonariusz szczególnie zasłużył się dla

wolnej Polski.

Dezubekizacja objęła ponad 38 tys. byłych funkcjonariuszy, odwołanie do ministra w

oparciu o art. 8a złożyło 4,6 tys.

 

11. Były milicjant dostał decyzję uchylającą obniżenie emerytury.

https://m.niezalezna.pl/286957-byly-milicjant-dostal-decyzje-uchylajaca-obnizenie-emerytury-teraz-na-jaw-wyszly-nowe-fakty

Były milicjant dostał decyzję uchylającą obniżenie emerytury. Teraz na jaw wyszły

nowe fakty

POLSKA / WIADOMOŚĆ / 06.09.2019, godz. 19:30

Bronisław Buniowski, wieloletni milicjant, szef rzeszowskiej prewencji, otrzymał niedawno decyzję uchylającą obniżenie emerytury na mocy ustawy dezubekizacyjnej. Teraz na jaw wychodzą bulwersujące fakty z życiorysu Buniowskiego. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", jako dowódca rzeszowskiego ZOMO brał on udział w pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach z grudniu 1981 r.

Jak pisze gazeta, Buniowski kilka dni temu otrzymał decyzję wiceministra spraw

wewnętrznych cofającą obniżenie mu policyjnej emerytury, mimo pracy w aparacie

bezpieczeństwa PRL.

 

12. Minister Mariusz Kamiński osobiście zwrócił się do Prezesa Instytutu

Pamięci Narodowej o pilne przekazanie wszystkich materiałów…

https://www.rp.pl/Polityka/190909439-Szef-MSWiA-zamraza-emeryture-za-Wujka.html

Aktualizacja: 06.09.2019, 16:23 Publikacja: 06.09.2019

Szef MSWiA "zamraża” emeryturę za „Wujka"

Izabela KacprzakGrażyna Zawadka

Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych wstrzymał wypłatę pełnej emerytury

Bronisławowi Buniowskiemu po tym jak ujawniliśmy, że w 1981 r. w stanie wojennym

brał on udział - jako dowódca rzeszowskiego ZOMO - w pacyfikacji kopalni Wujek w

Katowicach.

Buniowski kilka dni temu otrzymał decyzję wiceministra spraw wewnętrznych cofającą

obniżenie mu policyjnej emerytury, mimo pracy w aparacie bezpieczeństwa PRL.

W czwartek napisaliśmy, że Buniowski, ale także inni wpływowi policjanci (Kazimierz

Szwajcowski i Mirosław Hakiel) są w grupie 39 byłych funkcjonariuszy, którym - na

mocy art. 8 a ustawy dezubekizacyjnej - przywrócono pełną wysokość świadczeń.

Decyzje o tym podjął uznaniowo minister (de facto - wiceszef resortu do niedawna

nadzorujący służby), publicznie nie są one ujawniane i nie jest podawane ich

uzasadnienie. Sprawa budzi ogromne emocje w środowisku, bo ustawą obniżającą

emerytury do poziomu 1,2 tys. zł objęto ponad 39 tys. funkcjonariuszy i ich rodziny -

nawet jeśli tylko przez miesiąc pracowali np. w Biurze Ochrony Rządu czy zajmowali

się bazą PESEL. 

 

13. MSWiA - ubecki protektorat

https://www.salon24.pl/u/szmarowski/982704,mswia-ubecki-protektorat

5 września 2019, 07:28  MSWiA - ubecki protektorat

Mariusz Kamiński jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji ledwie od trzech

tygodni, a już zdążył ogarnąć resort. No może nie cały. Ściślej, zdążył ogarnąć problem

dezubekizacji, w ramach której skrzywdzono bardzo wielu przyzwoitych

funkcjonariuszy, wsypując ich do jednego wora z najpodlejszymi kanaliami.

 

14. Kamiński zastanowi się nad zmianą decyzji

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mswia-zawiesza-emeryture-zomowcowi-z-kopalni-wujek/1qe4xfp

MSWiA zawiesza emeryturę zomowcowi z kopalni Wujek

dzisiaj 18:06

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, wstrzymał wypłatę pełnej emerytury Bronisławowi Buniowskiemu, który w 1981 r. w stanie wojennym brał udział - jako dowódca rzeszowskiego ZOMO - w pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach - podaje dzisiaj "Rzeczpospolita".

 

15. Jarosław Kaczyński dał zgodę na ścięcie kompetencji wiceszefa MSWiA

https://wiadomosci.wp.pl/jaroslaw-zielinski-traci-ksiestwo-nieoficjalnie-jaroslaw-kaczynski-dal-zgode-na-sciecie-kompetencji-wiceszefa-mswia-6421548018346113a

Jarosław Zieliński traci "księstwo". Nieoficjalnie: Jarosław Kaczyński dał zgodę na "ścięcie" kompetencji wiceszefa MSWiA

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński nie będzie już nadzorował policji. Został odcięty od

swojego "księstwa". – Policjanci mieli go dość i się doczekali – mówi nam człowiek z

resortu. Wedle naszych informacji, nowy minister spraw wewnętrznych Mariusz

Kamiński dostał zielone światło od prezesa PiS. Jarosław Kaczyński pozwolił

Kamińskiemu "ściąć" nielubianego wśród mundurowych wiceministra.

 

16. To nie jest ustawa sprawiedliwości społecznej to jest podważenie

wiarygodności państwa.

https://dziennikzachodni.pl/30-rocznica-powstania-wolnych-zwiazkow-zawodowych-w-

policji-grozily-im-za-to-wielkie-represje/ar/c1-14404091 30 rocznica powstania

wolnych związków zawodowych w policji. Groziły im za to wielkie represje

AGATA PUSTUŁKA 6 września Zaktualizowano wczoraj, 18:51

W Piekarach Śląskich spotkali się funkcjonariusze dawnej milicji, którzy tworzyli

pierwszy wolny związek zawodowy w służbach mundurowych. Były ordery i

rozmowy oraz mocne przemówienie dawnego szefa podinspektora Romana Huli

pierwszego niekomunistycznego Komendanta Głównego Policji

/…/

Hula odniósł się też do wprowadzonej przez PiS tzw. ustawy dezubekizacyjnej, czyli

do współczesności:

- Pozytywnie zweryfikowani funkcjonariusze, którzy pracowali po kilkanaście lat w

policji czy to w pionie prewencji czy policji kryminalnej, często z narażeniem życia,

niejednokrotnie wyróżniani i awansowani zostali ustawą dezubekizacyjną – czytaj

represyjną, dotkliwie ukarani. Ukarano również ich rodziny. To nie jest ustawa

sprawiedliwości społecznej to jest podważenie wiarygodności państwa. Najgorsze w

tym wszystkim jest to, że dzisiaj w państwie demokratycznym odwołując się do sądu lub

ministerstwa nie otrzymują odpowiedzi. Mam nadzieję, że już nigdy przy kolejnych

zmianach politycznych polski policjant nie będzie musiał stawać przed komisją

weryfikacyjną - apelował Hula.

 

17. Mariusz Kamiński zamroził emeryturę zomowcowi z kopalni "Wujek"

https://www.dorzeczy.pl/obserwator-mediow/113148/mariusz-kaminski-zamrozil-emeryture-zomowcowi-z-kopalni-wujek.html Mariusz Kamiński zamroził emeryturę zomowcowi z kopalni "Wujek"

7 września 2019, godz. 11.23

Bronisław Buniowski, który w 1981 r. brał udział w pacyfikacji kopalni "Wujek",

nie dostanie pełnej emerytury. Tak zdecydował szef MSWiA Mariusz Kamiński –

 informuje "Rzeczpospolita".

 

 

 

18. Mariusz Kamiński tworzy “superresort”

https://crowdmedia.pl/mariusz-kaminski-tworzy-niebezpieczny-super-resort-zagrazajacy-wolnosci-obywatelskiej-bez-zgody-sadow-moga-inwigilowac-kazdego-z-nas/

Alarmujące zagrożenie dla wolności obywatelskiej. Mariusz Kamiński tworzy

“superresort”, dzięki któremu rząd może inwigilować każdego z nas?

07/09/2019 Adam Wiśniewski

Przez ostatnie lata w debacie publicznej wydawało się, że największym zagrożeniem dla

Polaków jest Zbigniew Ziobro, który poprzez upolitycznienie prokuratury i upartyjnienie

sądów sprawi, że obywatel nie będzie mógł dłużej liczyć na sprawiedliwy proces bez

koneksji partyjnych, a polityczni nominaci będą całkowicie bezkarni.

Jednak kiedy całą uwagę przykuwa Minister Sprawiedliwości, to równie potężne, ale dla naszego bezpieczeństwa jeszcze groźniejsze imperium zbudował Mariusz Kamiński – minister koordynator służb specjalnych, od niedawna także szef MSWiA.

 

19. Odszedłem, bo sędzia sędziemu hejterem

 

https://dziennikzachodni.pl/afera-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-sedzia-jaroslaw-gwizdak-oni-wiedzieli-wszystko-odszedlem-bo-sedzia-sedziemu-hejterem/ar/c1-14367733?fbclid=IwAR0ErPKWlV8rz74dOYk54nDRSK_0oyE7jFOnj7E5vOJIMNKuDex8xVqijl8

Afera w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędzia Jarosław Gwizdak: Oni wiedzieli

wszystko. Odszedłem, bo sędzia sędziemu hejterem

 

MARCIN ZASADA 23 sierpnia Zaktualizowano wczoraj, 12:36

Czytałem o sobie, że jestem „błotnym sędzią” i „pijakiem”, bo byłem na festiwalu Owsiaka... Nie zaskoczyła mnie historia z internetowymi trollami w ministerstwie sprawiedliwości, bo zjawisko to obserwowałem od kilkunastu miesięcy, mniej więcej od pojawienia się na Twitterze profilu KastaWatch - mówi "Dziennikowi Zachodniemu" Jarosław Gwizdak, były prezes sądu w Katowicach. Odszedł z zawodu, gdy zorientował się, że "przełożeni są źródłami przecieków, że sędzia sędziemu hejterem". Po aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem i farmą trolli jego historia nabrała nowego znaczenia.

 

20. … PiS chce dezubekizować żołnierzy

https://wyborcza.pl/7,75398,25092933,duda-zaprzeczal-ale-projekt-ustawy-jest-w-sejmie-tak-pis-chce.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR1tRJU40mwj5YYOHA8q3RfbG9ADhGL1EBhRwxN86kRoLcmnMc3B-7_AnJU

Duda zaprzeczał, ale projekt ustawy jest w Sejmie: tak PiS chce dezubekizować żołnierzy

Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski

16 sierpnia 2019 | 17:42

Prezydent Duda zapewniał podczas przemówienia na defiladzie 15 sierpnia, że nie ma planów obniżenia emerytur wojskowych. To nieprawda: w Sejmie od trzech lat leży projekt rządu PiS obniżający emerytury tysiącom byłych żołnierzy lub ich rodzinom.

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET