Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 8(110) Sierpień 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 8(110) Sierpień 2021

Biuletyn Informacyjny Nr 8(110) Sierpień 2021

SPIS TREŚCI
Od Redaktora……………….………………………………………………………............. 4
Ekwiwalent
Korzystne wyroki WSA. Postanowienie NSA. Wystąpienie do Prezesa NSA ………..…. 5
Jolanta Domańska-Paluszak: „Bezczynność represjonowanych” ………………………... 13
List posła Andrzeja Rozenka ………………..………..……………….......................….... 16
Robert Walenciak: „Czarzasty wyrzuca Rozenka” ……………………………………….. 18
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...…………… 20
Infoteka nr 49 ……………………………………………………………………………… 21
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
Spotkanie „Rola służb mundurowych w społeczeństwie obywatelskim” ……..…..……. 28
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Posiedzenie Zarządu …………………………………………………………………….. 37
Nekrologi
Tadeusz Strzaliński ..…………………………………………………………………….. 42
Rocznica śmierci Grzegorza Załogi .……………………………………………………. 43
Adam Podgórski ……………………………………………………………………........ 46
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...………… 48
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 135 ……………………………...….…………..…. 53

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%208(110)2021.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET