Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     PLENARNE ZEBRANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

PLENARNE ZEBRANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU

PLENARNE ZEBRANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
W GDAŃSKU


W dniu 11.12.2018 roku o godz. 10.30 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Pietruszewski otwierając zebranie przywitał obecnych członków Zarządu. Po wyborze przewodniczącego obrad i sekretarza zebrania przedstawiony został i zatwierdzony porządek zebrania. Następnie Prezes Jan Pietruszewski przekazał informacje z bieżących pracach Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia, jednocześnie przedstawił zmiany osobowe które nastąpiły w ZG SEiRP w Warszawie, podczas VIII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP które odbyło się w dn. 25-27 10.2018 w Płońsku. Nowym Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego SEiRP został wybranych kolega Waldemar Sopek, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku, co jest szczególnym wyróżnieniem dla naszego regionu. Z uwagi na zbliżający się okres realizacji indywidualnych rozliczeń podatkowych za rok 2018, Prezes J. Pietruszewski omówił potrzebę stałej realizacji zbiórki 1% podatku na rzecz SEiRP, jako Organizacji Pożytku Publicznego. Prezes Zarządu SEiRP Koła w Gdyni Małgorzata Górska przedstawiła plany wycieczkowe które będą realizowane w roku 2019.

Obecna na spotkaniu przedstawicielka PZU Życie S.A. Pani Monika Tomczyk omówiła zaprezentowany program ubezpieczenia grupowego przygotowanego dla emerytów i rencistów policyjnych jak i ich rodzin. Po rozdaniu broszur nastąpiła wolna dyskusja w zakresie zaprezentowanych rozwiązań.

Następnym punktem zebrania było wyróżnienie członków Stowarzyszenia:

 

Tytułem Honorowym "Za zasługi dla SEiRP :

-Mikołaj Durzyński - Prezes Honorowy Koła SEiRP w Gdyni;

- Henryk Kaźmierski  - Honorowy Rzecznik Prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni;

-Erwin Bruggemann - Wiceprezes Honorowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni;

 

Wyróżnieni Odznaką " Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" :

- Joanna Jarczak;

- Lilianna Fiedler;

- Wacław Ziomek;

-Tadeusz Żebrowski;

- Kazimierz Socha;

- Roman Jereczek;

-Jerzy Sekuła;

- Leszek Jamrozik;

- Zygmunt Rohda;

- Ludwik Trzewik;

- Jerzy Antkowiak;

- Zbigniew Rajkowski;

 

Wyróżnieni Odznaką " Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem:

- Teresa Radomska;

- Andrzej Kurszewski;

- Zbigniew Michalak;

 

Wyróżnieni "Dyplomem Uznania":

- Józef Wardyn;

- Krzysztof Stępnicki;

- Waldemar Sopek

 

Odznaczenia w obecności członków Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, wręczył prezes ZW Jan

Pietruszewski wraz z I Wiceprezesem Hieronimem Brzozowcem.


Po zakończeniu części roboczej, w części uroczystej Prezes ZW Stowarzyszenia Jan

Pietruszewski przywitał zaproszonych gości w osobach Pana nadinsp. Jarosława

Rzymkowskiego - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, inspektora Piotra Bolin -

Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie oraz pierwszego Z-cę KMP w Sopocie podinsp.

Michała Biedrawę oraz kapelana Policji ks. prałata dr Bogusława Głodowskiego. Zaproszeni

goście złożyli życzenia świąteczne oraz noworoczne i uczestniczyli w wzajemnym dzieleniu się

opłatkiem.


 

 

Tekst: Jarosław Fikus -rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

zdjęcia: Henryk Kaźmierski - Honorowy Rzecznik Prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET