Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 9 Ustka    /     Zebranie sprawozdawcze koła w Ustce    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze koła w Ustce

W dniu 27.03.2015 r o godz 18.00 w Komisariacie Policji w Ustce ,odbyło się zebranie sprawizdawcze za 2014 r, miejscowego koła nr. 9 SEIRP .
Okręgowy Zarząd SEIRP w Słupsku reprezentowany był przez : kol Franciszka Maklasa- V-ce Prezesa Zarzadu Okręgowego SEIRP W Słupsku , kol. Ryszarda Skibińskiego - członka Zarządu Okręgowego
Gośiem zebrania był Komendant Komisariatu Policji w Ustce kom. Grzegorz Gadoś.
Ważnym punktem zebrania było wręczenia Komendantowi Komisariatu i trzem emerytom Odznaki " Zasłużenia dla SEIRP " z dyplomem .
Powyższe odznaki z rąk kol. Franciszka Maklasa otrzymali :
1 kom Grzegorz Gadoś - Komendant Komisariatu Policji w Ustce
2 Ryszard Wolarz - emeryt
3 Eugeniusz Dmuchowski - emeryt
4 Tadeusz Stereńczak - emeryt
Po przedstawieniu sprawozdań przez członków zarządu Koła oraz przewodniczącego komisji Rewizyjnej oraz wystapieniu kol Maklasa z Zarządu Okregowego zebranie przyjeło 7 [ siedem ] uchwał .
Wytypowano 2 osoby do włączenia w poczet zasłużonych dla okręgu Słupskiego.
Napodstawie uchwały nr. 7 zebranie wytypowao :
1 Kazimierza Litwin- Prezesa Koła
2 Andrzeja Połeć - skarbnika Koła
Zebranie zakończono na dyskusji na tematy nurtujace emerytów. Przeważały sprawy dotyczące pomocy finansowej . Uzgodniono , że w dniu 16 maja 2015 r zorganizowane zostanie spotkanie kulturalno oświatowe dla członków koła i ich małżonków .


Zebranie prowadził Prezes Koła kol. Kazimierz Litwin, protokółował kol Tadeusz Stereńczak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET