Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Stanowisko ZG NSZZP wobec projektu ustawy z 12 lipca 2016 r dot. zmniejszenia świadczeń emerytalno - rentowych    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Stanowisko ZG NSZZP wobec projektu ustawy z 12 lipca 2016 r dot. zmniejszenia świadczeń emerytalno - rentowych

W dniu 3 sierpnia 2016 r Zarząd Główny NSZZP przesłał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  swe stanowisko wraz z opinią prawną opracowaną przez Kancelarię Adwokacką dot. projektu ustawy z 12 lipca 2016 roku zmniejającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.  

link do stanowiska ZG NSZZP:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/350-2016.pdf

link do opinii prawnej:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/opinia%20prawna%20ws%20ustawy%20o%20zaopatrzeniuemerytalnym%20%5B._.%5D.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET