Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Życzenia z okazji 30-lecia SEiRP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Życzenia z okazji 30-lecia SEiRP

Życzenia z okazji 30-lecia SEiRP

 

- List Prezesa ZG SEiRP kol. Antoniego Dudy.

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Stowarzyszenia, Sympatycy,

Drodzy Emeryci i Renciści wraz z Rodzinami,

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ma 30 lat!

 

Mjr w st. spocz. Adam Chatliński i skupiona wokół niego grupa

inicjatywna w Szczecinie sprawili, że Stowarzyszenie powstało, a

inni ludzie dobrej woli podjęli trud pracy na rzecz i dla dobra

naszego środowiska.

Wielu z nich nie ma już wśród nas i szczególnie teraz, w rocznicę

naszego istnienia – wracamy do nich myślą. Od nich właśnie

przejęliśmy wspólnotę, którą założyli, a my przekażemy ją naszym

następcom.

Dzień 16 lipca 1990 r., w którym sąd zarejestrował Stowarzyszenie

to symboliczna data naszego powstania.

Tamten czas był trudny z uwagi na przemiany ustrojowe w Państwie,

które odcisnęły się nie tylko na losach wielu naszych rodzin ale i

nanaszej drodze zawodowej – rodząc nadzieję ale i obawy o

przyszłość.

Niestety, okres minionych 30 lat nie złagodził tych obaw, gdyż

dwukrotnie sięgnięto po emerytury i renty - wypracowane, często z

narażeniem zdrowia i życia. Pozostali z nas, którym świadczeń nie

odebrano nie pozostają obojętni na los dotkniętych ubóstwem.

Nasze Stowarzyszenie skupia obecnie ponad 20 tysięcy członków. W

Statucie zapisaliśmy, że będziemy dbać o członków Stowarzyszenia i

integrować nasze środowisko – i to robimy.

Nie zawsze jest to łatwe, gdyż my sami, jako emeryci i renciści

często potrzebujemy opieki – to jednak wiemy, że już choćby sama

świadomość przynależności do Stowarzyszenia daje poczucie

wspólnoty, a spotkania z koleżankami i kolegami to czasem więcej niż

najlepszy lek.

Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele, wiele i wielu z nas, bezinteresownie

poświęca własny czas, na rzecz innych. Nie zawsze przychodzi nam

działać w przyjaznym środowisku, proszę jednak nie ustawajmy, bo

nie ma nic ważniejszego niż pomoc drugiemu człowiekowi i nigdy nie

traćmy tego celu z pola widzenia.

 

Dziękuje wszystkim, którzy ciężko pracują w ramach naszych

struktur, dziękuję za bezinteresowność, cierpliwość, za to że nie

dajecie się zniechęcić i bronicie naszego dobrego imienia.

Życzę nam wszystkim długich lat w zdrowiu, pokrzywdzonym życzę

doczekania sprawiedliwego rozstrzygnięcia ich spraw.

Jeszcze będzie przepięknie!

 

Antoni Duda

 

Warszawa, 16 lipca 2020 roku

 

 

- Życzenia Prezes ZW SEiRP w Kielcach

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET