Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SEiRP KOŁA W SOPOCIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SEiRP KOŁA W SOPOCIE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SEiRP KOŁA W

SOPOCIE

 

W dniu 16 marca 2018 roku w Domu Wczasowym " Sopocki Zdrój" w Sopocie odbyło

się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze SEiRP Koła sopockiego. Zebranie

otworzył Prezes Koła SEiRP w Sopocie Andrzej Kurszewski, który na wstępie

poinformował o śmierci emeryta kol. Henryka Kojsa, którego pamięć uczczono chwilą

ciszy a następnie powitał przybyłych członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości w

osobach:

- insp. Piotra Bolina Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie,

- podinsp. Michała Biedrawę - I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie,

- kol. Erwina Brugemanna - Wiceprezesa ZW SEiRP w Gdańsku s/s w Gdyni.

Po przyjęciu porządku obrad prezes kol. Andrzej Kurszewski złożył sprawozdanie z

działalności za okres kadencji 2014-20128, zaś skarbnik Koła sprawozdanie finansowe a

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po odczytaniu sprawozdania złożył wniosek o

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, które w wyniku głosowania zostało

udzielone jednogłośnie.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Koła.

Prezesem Koła ponownie został kol. Andrzej Kurszewski, V-ce Prezesami kol. Tadeusz

Montowtt, kol. Stanisław Kossak, skarbnikiem został kol. Marek Głodowski,

sekretarzem kol. Tadeusz Węsierski, zaś członkami zostali kol. kol. Jacek Kothe i

Zdisław Marek Chrzanowski. Wybrano również Komisję Rewizyjną Koła w

trzyosobowym składzie oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki.

 

Andrzej Kurszewski - Prezes SEiRP Koła w Sopocie

Zdjęcia: Kazimierz Czabrowski

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET