Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     wniosek I Prezesa SN skierowanego do 7 sędziów tego > Sądu o rozpatrzenie rozbieżności w sprawach o zmniejszenie emerytur byłym funkcjonariuszom pionu łączności,     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

wniosek I Prezesa SN skierowanego do 7 sędziów tego > Sądu o rozpatrzenie rozbieżności w sprawach o zmniejszenie emerytur byłym funkcjonariuszom pionu łączności,

Czy służba funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej pełniona w latach 1984 - 1990 w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałach Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych była służbą w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.)

Pełny tekst dostępny jest pod linkiem:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Wniosek%20I%20Prez.%20SN.doc


Projekt i wykonanie: InforpolNET