Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 9 Ustka    /     Zebranie sprawozdawcze 2013 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze 2013 r

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA W USTCE

 

W dniu 9 marca 2013 r.  w gościnnych pomieszczeniach Komisariatu w Ustce odbyło się zebranie  sprawozdawcze Koła nr 9. Zebrani podsumowali działalność Koła w 2012 r i udzielili absolutorium ustępującemu  Zarządowi , na  czele  z Prezesem Kazimierzem Litwinem. Koło liczy aktualnie 24 członków i w  ub. roku przyjęto w poczet członków 3 emerytów ( w tym roku kolejnego).  Nowym członkom zostały uroczyście wręczone legitymacje członkowskie. W dyskusji poruszono m. innymi sprawę prób ograniczenia  funduszu socjalnego.  Informacje o bieżących problemach Stowarzyszenia przekazał uczestniczący w zebraniu Prezes  ZO Leszek Orkisz apelując również o wsparcie  Stowarzyszenia ( a właściwie pełnionej roli w ramach OPP)  1%  odpisem podatkowym.

/materiał wraz z zdjęciami nadesłany przez kol. L.Orkisza/

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET