Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wzór odwołania od odmownej decyzji dot. wypłaty wyrównania ekwiwalentu    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wzór odwołania od odmownej decyzji dot. wypłaty wyrównania ekwiwalentu

WZÓR

odwołania od decyzji odmownej do komendanta nadrzędnego

 

 

 

Przed skorzystaniem ze wzoru proszę zapoznać się z „mapą drogową”.

Proszę o zweryfikowanie proponowanej treści Odwołania pod kątem zgodności z otrzymaną wcześniej decyzją odmowną.

 

 

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

 

Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. (art. 128 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Uzasadnienie zawarte we wzorze uwzględnia aktualną sytuację prawną czyli stan po wejściu w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET