Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Pozew zbiorowy z powodu braku waloryzacji płac    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Pozew zbiorowy z powodu braku waloryzacji płac

Funkcjonariusze Policji planują złożenie pozwu zbiorowego w związku z brakiem waloryzacji płac w latach 2009-2013.

Ograniczenie waloryzacji płac funkcjonariuszy, skutkujące wyraźnie odczuwalnym pogorszeniem stopy życiowej policjantów oraz ich rodzin, jest przyczyną wielu problemów, którym w związku z pełnieniem służby policjanci nie mogą zaradzić np. poprzez dodatkowe zatrudnienie itp. Płace policjantów praktycznie stoją w miejscu od 2009 roku, natomiast systematycznie rosną ceny towarów, ponoszone ciężary czynszowe i inne koszty utrzymania.
Utrzymujący się od wielu lat brak waloryzacji płac funkcjonariuszy, pomimo odmiennych deklaracji i obietnic składanych przez premiera, skłania policjantów do sięgnięcia po wszystkie dostępne środki roszczeniowe, w tym także wykorzystanie ścieżki odwoławczej przed sądami RP w ramach pozwu zbiorowego.
W czerwcu 2014 roku na podstawie umowy z 18 marca 2014 roku odbyło się spotkanie w Kancelarii Adwokackiej dr Marty Derlatki reprezentującej ZG NSZZ Policjantów w zakresie sporządzenia i złożenia pozwu zbiorowego z powodu braku waloryzacji płac w latach 2009 - 2013 oraz skargi do Trybunału.

link do strony z pełnym tekstem:

https://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4470:pozew-zbiorowy-z-powodu-braku-waloryzacji-pac&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET