Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     13 grudnia 2016 r posiedzenie Sejmu dot. ustawy dezubekizacyjnej    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

13 grudnia 2016 r posiedzenie Sejmu dot. ustawy dezubekizacyjnej

13 grudnia 2016 r posiedzenie Sejmu dot. ustawy dezubekizacyjnej.

godz. 9:00 – 9:15    -    Głosowania, w tym:
             -    Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061) –kontynuacja (pkt) 
w dniu 14 grudnia 2016 r. (środa):
godz.11:15 – 12:15    -    Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 1061 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt ) 
godz. 19:30 – 23:00 -       głosowania


Planowane posiedzenia komisji sejmowych


13 grudnia 2016 (wtorek)
12:30  – Komisja do Spraw Służb Specjalnych  (KSS)
posiedzenie zamknięte
sala nr 306, bud. S
Posiedzenie odbędzie się w przypadku skierowania projektu ustawy do komisji.
Zaopiniowanie dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061).
15:00  – Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych  (ASW) Komisja Polityki Społecznej i Rodziny  (PSR)
sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)
Posiedzenie odbędzie się w przypadku skierowania projektu ustawy do Komisji.
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061).


Projekt i wykonanie: InforpolNET