Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Zebranie sprawozdawcze koła w Kościerzynie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze koła w Kościerzynie

Zebranie roczne  Koła SEiRP w Kościerzynie

 

15 lutego 2013 r. w świetlicy KPP Kościerzyna  odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w Kole SEiRP w Kościerzynie.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku z/s w Gdyni z prezesem Janem Pietruszewskim oraz mł. insp. Andrzej Czaja Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie.

Zarząd przedstawił członkom sprawozdanie z działalności  za 2012 r. oraz przedstawił plan pracy na 2013 r. które zostały przyjęte aprobującymi uchwałami .

Praca Zarządu Koła SEiRP w Kościerzynie w 2012 r. koncentrowała się na  przedsięwzięciach kulturalnych i  rekreacyjnych  - 6 spotkań integracyjnych w których uczestniczyło ogółem 264 osoby oraz 2 wycieczki krajoznawcze w których uczestniczyło 68 osób. Ponadto udzielaniu pomocy członkom w trudnych sytuacjach życiowych.

 Podczas zebrania w trakcie dyskusji  Prezes ZW SEiRP omówił bieżące informacje z prac Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Głównego oraz zwrócił się z apelem do członków Koła ich rodzin o przekazanie 1 % ze swoich podatków na rzecz Stowarzyszenia.

W 2012 r. przybyło 7  nowych członków Koła którym Prezes ZW SEiRP w Gdańsku wręczył nowe legitymacje członkowskie.

Na zakończenie spotkania Prezes Zarządu  Koła SEiRP w Kościerzynie  R. Jereczek  serdecznie podziękował koleżankom i kolegom którzy angażowali się w prace Zarządu koła w 2012 roku oraz apelował do wszystkich do licznego udziału w imprezach ujętych w planie pracy na 2013 rok.

Po zakończeniu zebrania członkowie Koła wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do lokalu Koala na  poczęstunek który  zakończył się w późnych godzinach wieczorowych.

 

Oprac. J. Landowski

W zał. 3 fotografie .

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET