Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     POSIEDZENIE PLENARNE ZW W GDAŃSKU Z/S W GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

POSIEDZENIE PLENARNE ZW W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

POSIEDZENIE PLENARNE ZW W GDAŃSKU Z/S W GDYNI


W dniu 10.05. 2016 r. o godz. 11.00 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie obradował Zarząd Wojewódzki SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni, w pełnym składzie. Obrady zgodnie z porządkiem dnia przeprowadził Prezes ZW Jan Pietruszewski, który serdecznie powitał członków Zarządu oraz zaproszonych gości, wśród których byli insp. Jarosław Rzymkowski - Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, gospodarz obiektu insp. Piotr Bolin - Komendant Miejski Policji w Sopocie oraz członek prezydium Zarządu Głównego kol. Janusz Dagow. Prezes. Jan Pietruszewski przedstawił projekt porządku obrad, który został przyjęty jednomyślnie. Następnie zgodnie z porządkiem obrad przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Prezydium za okres 2015 roku, zaś kol. Joanna Jarczak - skarbnik ZW przedstawiła sprawozdanie finansowe,  a także  preliminarz finansowy na 2016 rok. Podobne sprawozdanie złożył kol. Ludwik Trzewik - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, z wnioskiem o udzielenie ZW absolutorium.
Prezes ZW Jan Pietruszewski przedstawił informacje z posiedzenia ZG SEiRP, które odbyło się w Sułkowicach w dniach 24-27.04. 2016 roku. Wspomniał o wyróżnieniu nagrodą pieniężną przez ZG dla najaktywniejszych korespondentów kwartalnika Biuletynu Informacyjnego, wśród których znaleźli się rzecznik ZW w Gdańsku kol. Henryk Kaźmierski i wiceprezes Zarządu Koła w Kościerzynie kol. Józef Landowski. 
Insp. Jarosław Rzymkowski zabierając głos podziękował za zaproszenie i pozytywnie odniósł się do Stowarzyszenia twierdząc, iż cieszy się, że jest takie stowarzyszenie, które scala nasze policyjne środowisko. Zawsze będzie je wspierał. Uczestniczący w obradach przedstawiciel ZG Stowarzyszenia kol. Janusz Dagow podziękował za zaproszenie i odniósł się do obrad, które odbyły się w Sułkowicach a także do listu Prezesa ZG SEiRP kol. Zdzisława Czarneckiego, w świetle zagrożeń ze strony rządowej dla środowisk mundurowych. Zaś wiceprezes ZW kol. Hieronim Brzozowiec również odniósł się do problemów prawnych nurtujących emerytów, wspomniał o tzw. sprawie "dezubekizacyjnej" z 2009 roku i proponowane wnioski obecnych szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, usiłujących obniżać emerytury mundurowe policji i innym służbom mundurowym.
Miłym akcentem było wyróżnienie kol. Józefa Landowskiego medalem " Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem. Medal w imieniu ZG SEiRP wręczył Kol. Janusz Dagow z Janem Pietruszewskim i insp. Jarosławem Rzymkowskim - Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku.
W drugiej część obrad podjęto uchwały dot. przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium,  przyjęcia preliminarza budżetowego, a także w sprawie przyznania medali "XXV lecia SEiRP" za zasługi dla SEiRP.
Po obiedzie i zrobieniu wspólnego zdjęcia obrady zakończono.

  
Tekst i zdjęcia  Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP  Gdańsku z/s w Gdyni

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET