Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

 

W dniu 6 października 2023 r. w Restauracji „Gryf” w Kościerzynie odbyło się drugie tegoroczne spotkanie integracyjne emerytów i rencistów policyjnych powiatu kościerskiego. Organizacją spotkania zajął się Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: I Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku – Jarosław Fikus, Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie - podinsp. Adam Bork, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie nadkom. Michał Domaracki oraz Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Wiesław Kiedrowicz. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 38 osób.

Przybyłych na uroczyste spotkanie emerytów z współmałżonkami oraz zaproszonych gości przywitał Wiceprezes Koła Józef Landowski, który podziękował za przybycie oraz przedstawił program spotkania. Głos zabrali zaproszeni goście którzy podziękowali za zaproszenie oraz przekazali życzenia dla obecnych zdrowia oraz długich lat życia. Przemówienia gości nagrodzono gromkimi brawami.

Miłym akcentem spotkania było uhonorowanie za dotychczasowa współpracę, pomoc oraz zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia przez Zarząd Główny SEiRP na wniosek kościerskiego Koła odznaką „Za zasługi dla SEiRP” z Dyplomem nadkom. Michała Domerackiego I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie.

W trakcie kilkugodzinnego spotkania przy serwowanych przez lokal daniach, przebiegającego w miłej i serdecznej atmosferze dominowały wspólne rozmowy i wspomnienia.

 

Tekst: Józef Landowski

Zdjęcia: Józef Landowski

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET