Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku

Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku

 

 

 

W dniu 7 listopada 2015 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym

„Arka” w Jarosławcu odbyło się, wyjazdowe, plenarne posiedzenie Zarządu

Okręgowego w Słupsku w którym uczestniczyli również Prezesi kół

terenowych. Na wstępie obrad minutą ciszy uczczono pamięc zmarłych

członków po czym Prezes Zarządu Okręgowego kol. Leszek Orkisz zapoznał z

przebiegiem posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP a następnie sekretarz Z.O.

Kol. Włodzimierz Jankowski przedstawił projekt Planu Pracy na 2016 rok

który po dyskusji został, w drodze uchwały, przyjęty do realizacji.

W dalszej kolejności informację o sytuacji finansowej ZO i Kół złożył

skarbnik Z.O kol Czesław Dymowski przedstawiając również projekt planu

finansowego na 2016 rok który również, po dyskucji, został w drodze uchwały

przyjęty do realizacji.

Członkowie Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim w

Gdańsku, kol. Franciszek Makles i Ryszard Skibiński złożyli informacje z

działalności tejże komisji oraz wynikających problemów z uzyskiwaniem

zapomóg dla naszych emerytów i rencistów Na zakończenie swego

wystąpienia kol. Makles Franciszek zaapelował, z uwagi na wiek i problemy

zdrowotne aktualnych członków reprezentujących Z.O. w Słupsku, o

wytypowaniu na kolejną kadencję nowych członków Komisji reprezentujących

Zarząd Okręgowy.

Rzecznik Z.O. Kol. Henryk Znaniecki złożył informację z dotychczasowej

swej działalności apelując o nadsyłanie materiałów z kół celem ich publikacji

na stronie internetowej Zarządu Okręgowego.

W dalszej kolejności sekretarz Z.O. Kol. Włodzimierz Jankowski złożył

informację o przebiegu prac nad tworzeniem “Pocztu Zasłużonych dla Okręgu

Słupskiego” przedstawiając kandydatów do Pocztu którzy po dyskusji uzyskali

akceptację Plenum wyrażoną stosowną Uchwałą.

Na zakończenie posiedzenia plenarnego kol.Franciszek Makles i kol. Henryk

Znaniecki zapoznali uczestników posiedzenia z przebiegiem Centralnych

Uroczystości z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia które odbyły się w

Warszawie.

 

 

 

 

Rzecznik Z.O. SEiRP w Słupsku

Henryk Znaniecki

 

Słupsk, 09.11.2015 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET