Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE ZARZĄDU SEiRP KOŁA W WEJHEROWIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE ZARZĄDU SEiRP KOŁA W WEJHEROWIE

WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE ZARZĄDU SEiRP KOŁA W WEJHEROWIE

W dniu 17 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Wejherowie. W zebraniu uczestniczyło 24 członków oraz zaproszeni goście w osobach:

- kol. Hieronima Brzozowca - Wiceprezesa ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni,

- kol. Erwina Bruggemanna -Wiceprezesa ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni z/s w Gdyni.

Prezes ustępującego Zarządu Koła kol. Waldemar Nowoczyn otwierając Walne zebranie przywitał członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości a następnie przedstawił porządek zebrania, który jednogłośnie został przyjęty. Zgodnie z porządkiem obrad prezes Waldemar Nowoczyn przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za okres kadencji, zaś skarbnik kol. Teresa Burzyńska złożyła sprawozdanie finansowe. W imieniu przewodniczącej Komisji Rewizyjnej kol. Marii Paruzel sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył członek komisji kol. Czesław Makowski, który pozytywnie ocenił działalność finansową Zarządu wnioskując o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Walne Zebranie przyjęło z pełną akceptacją wszystkie przedstawione sprawozdania udzielając tym samym absolutorium ustępującemu zarządowi.

Po części sprawozdawczej zabrał głoś wiceprezes ZW kol. Hieronim Brzozowiec, który w swoim wystąpieniu omówił sprawy, dot. ustawy dezubekizacyjnej stwierdzając, że w chwili obecnej wszystkie sprawy toczące się w Sądzie w Warszawie są zawieszone do chwili uzyskania odpowiedzi na zadawane pytanie sędziego przez Trybunał Konstytucyjny. Zaś kol. Erwin Bruggemann ustosunkowywał się do imprez i wycieczek, które są planowane w bieżącym roku.

Następnie dokonano wyboru władz Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Koła ora Delegatów na Wojewódzki Zjazd w Gdańsku.

W trakcie wyborów wybrano Zarząd Koła w osobach:

1. Prezes Zarządu - Waldemar Nowoczyn

2.Wiceprezes Zarządu - Tadeusz Trocki

3. Sekretarz - Mirosław Block

4. Skarbnik - Teresa Burzyńska

oraz Komisję Rewizyjną w składzie niezmienionym.

Delegatami na zjazd Wojewódzki zostali kol. kol. Waldemar Nowoczyn i Tadeusz Trocki.

Na tym zakończono zebranie.

Henryk Kaźmierski -rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET