Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej dot odliczania od dochodu wydatków związanych z używaniem samochodu dla celów rehabilitacji    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej dot odliczania od dochodu wydatków związanych z używaniem samochodu dla celów rehabilitacji

Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej dot odliczania od dochodu  wydatków związanych z  używaniem samochodu dla celów rehabilitacji

 

"Proszę o wyjaśnienie w jakich okolicznościach posiadacz III grupy niepełnosprawności przyznanej przez zespół orzekający MSW może odliczyć od dochodu wydatek w kwocie 2280 zł za używanie samochodu osobowego ( będącego jego własnością lub własnością ) do celów związanych z rehabilitacją. W obowiązujących przepisach ( Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych...) nie ma zapisów ograniczających w tym zakresie." -  pyt. zadane przez kol. Bolesława Rokickiego

uzyskana odpowiedź:


Dnia 18 marca 2019 14:45 Krajowa Informacja Skarbowa napisał(a):
Identyfikator zapytania: 17411028
0110.KIZ.4110.7483.2019

Odpowiadając na pytanie informujemy, że z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać podatnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisje lekarskie np.: MON, MSWiA, KRUS.

Weryfikacji spełnienia warunków do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w przypadku osób posiadających orzeczenia wydane przez komisje lekarskie MON, MSWiA i KRUS dokonuje się w oparciu o art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- tj. czy osoba posiada decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.

W sytuacji, gdy z wydanego orzeczenia wynika, że osoba jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy to zostały spełnione warunki do uznania jej za osobę niepełnosprawną. Jednakże w wielu przypadkach orzeczenia komisji podległej MSWiA o zaliczeniu do III grupy inwalidzkiej obejmowały zdolność do pracy poza służbą, wówczas nie można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Podatnik posiadający status osoby niepełnosprawnej ma prawo odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, w tym m.in.: wydatków na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
Pod pojęciem wydatków dotyczących używania samochodu przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i inne wydatki związane z utrzymaniem samochodu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego, jak np. wydatki na jego naprawę, wymianę opon czy ubezpieczenie.
Zatem, jeżeli w 2018 roku podatnik posiadał status osoby niepełnosprawnej to przy założeniu, że spełnione są pozostałe warunki do skorzystania z ulgi - ma prawo do odliczenia poniesionych wydatków poniesionych w 2018 roku na używanie samochodu osobowego, stanowiącego jego własność (współwłasność) - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

W zakresie korzystania z ulgi rehabilitacyjnej pomocna może być broszura informacyjna: ulga rehabilitacyjna.
Podstawa prawna:
- art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.).

Prosimy nie odpowiadać na niniejszego maila.

Krajowa Informacja Skarbowa

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Niniejsza informacja nie stanowi:
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
informacji pozostającej w związku z przedmiotem postępowania podatkowego (w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego);
wiążącej informacji akcyzowej – w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.
Zapraszamy do korzystania z usług Krajowej Informacji Skarbowej.
Informujemy że pod numerem infolinii: z tel. stac. 801 055 055, z tel. kom. (22) 330 0330, z zagranicy +48 22 330 0330 Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych informacji dotyczących prawa podatkowego i celnego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 18.00.
Zapraszamy także do odwiedzenia Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl

 

Informację powyższą zamieszczono za zgodą i na prośbę  autora pytania.


Projekt i wykonanie: InforpolNET