Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Komunikat związany z zapadającymi wyrokami sądowymi w sprawach odwoławczych.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Komunikat związany z zapadającymi wyrokami sądowymi w sprawach odwoławczych.

Komunikat związany z zapadającymi  wyrokami sądowymi w sprawach odwoławczych emerytów dotkniętych działaniem ustawy "dezubekizacyjnej" wynikający z mailowej korespondencji zainteresowanych.

 

- "Szanowni Państwo

 
W dniu 28 sierpnia 2020r przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa dot. obniżenia emerytury znowelizowaną ustawą z 2016r. Rozprawa toczyła się z odwołania osoby pracującej w przeszłości w pionie B. Sąd proponował osobie odwołującej się rozpatrzenie sprawy bez jej udziału, z udziałem on - line lub bezpośrednio.
Strona wyraziła zgodę na bezpośrednie uczestnictwo.
W trakcie rozprawy padły pytania:
- czy odwołująca miała zmniejszoną  emeryturę ustawą w 2009r
- czy zaszły nowe okoliczności od tamtej pory, które powodowałyby konieczność wszczęcia na nowo postępowania i obniżenia emerytury
 
Strona potwierdziła, że miała zmniejszoną emeryturę w 2009r. Od tego czasu nie zaszły nowe okoliczności uzasadniające zmniejszenie emerytury poza kolejną nowelizacją ustawy w 2016r.
Sąd Okręgowy po naradzie wydał wyrok przywracający świadczenie emerytalne osobie odwołującej się. Wziął przy tym pod uwagę odpowiedzi na w/w pytania jak również upływ czasu od przejścia na emeryturę.
 
W podobny sposób przebiegała rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie osoby, która pracowała wcześniej w BOR, padły podobne pytania, w tym przypadku sąd przełożył sprawę.
 
Z tego wynika, że sąd warszawski częściowo ustalił sposób procedowania oraz wnioski i dowody mające znaczenie dla sprawy i wyroku.
 
Przesyłam powyższą informację do wiadomości aby przygotować się odpowiednio do sprawy.
 
Trzymajmy kciuki za kolejne sprawy.
 
pozdrawiam
Leszek .S.
 
Informuję  że w dniu 26 sierpnia 2020 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się sprawa w kwestii mojej skargi na negatywną Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych odnośnie mojego wniosku o nie stosowanie  art. 15 c , art. 22 a i art.24 a
W wyniku przeprowadzonej rozprawy Sąd oddalił Decyzję Ministra nie pozostawiając na niej w ustnym uzasadnieniu  "suchej nitki" .  Uzasadnienie na piśmie otrzymam w innym terminie.
Pierwsze światełko w tunelu. Można przekazać kolegom którzy takie wnioski do Ministra składali a dostali  odmowne Decyzje że warto jechać na swoje sprawy do Warszawy.
Teraz czekamy na TK.
Pozdrawiam Marek F.
Ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z 14 lipca 2020 roku - sygn. akt III AUa 937/19 /informowaliśmy o tym w infotece nr 37 z 24 sierpnia 2020 roku - https://www.seirp.pl/infoteka-37oddalił apelację ZER MSWiA i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 8 października 2019 roku, sygn. akt IV U 1319/19, o którym informowaliśmy tutaj: https://www.seirp.pl/so-w-katowicach-rzeszowie-przywrocily-swiadczenia1 /.

Warto zapoznać się z tymi wyrokami. Są niezwykle ważne w walce z ustawą represyjną. Tu zacytujemy fragment uzasadnienia z wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie: „…Sąd Okręgowy jedynie zasygnalizuje istotne wątpliwości co do użytego określenia „służba na rzecz totalitarnego państwa” . Użycie takiego określenia wobec wszystkich jego adresatów kreuje ich jako osoby służące władzy komunistycznej, dążącej do absolutnego podporządkowania sobie obywateli i wszystkich sfer ich życia, uznając ich za osobowy substrat aparatu bezpieczeństwa tj. państwa reżimowego czy policji politycznej. Ustawa nie precyzując stanowisk w aparacie bezpieczeństwa dotyczy więc także osób, których funkcja czy praca nie miały charakteru operacyjnego, lecz pomocniczy, niezwiązany z głównymi funkcjami resortu. W przypadku wnioskodawcy zakwalifikowano jego służbę w Wydziale Łączności WUSW w K. jako służbę na rzecz totalitarnego państwa tylko dlatego, że jego stanowisko było usytuowane w tym wydziale z pominięciem, że art. 13 b ust.5 pkt d, który określa, iż za osobę wykonującą pracę na rzecz państwa totalitarnego „uznaje się osoby wykonujące czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa – Zarząd Łączności, od dnia 1 stycznia 1984 r.” Tymczasem z analizy dokumentów z akt osobowych wnioskodawcy wyłania się wyłącznie pomocniczy, czysto techniczny charakter wykonywanej przez niego pracy i nie zostało wykazane w żaden sposób aby wykonywał on „czynności operacyjno – techniczne”.

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET