Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Komunikat związany z zapadającymi wyrokami sądowymi w sprawach odwoławczych.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Komunikat związany z zapadającymi wyrokami sądowymi w sprawach odwoławczych.

Komunikat związany z zapadającymi  wyrokami sądowymi w sprawach odwoławczych emerytów dotkniętych działaniem ustawy "dezubekizacyjnej" wynikający z mailowej korespondencji zainteresowanych.

 

- "Szanowni Państwo

 
W dniu 28 sierpnia 2020r przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa dot. obniżenia emerytury znowelizowaną ustawą z 2016r. Rozprawa toczyła się z odwołania osoby pracującej w przeszłości w pionie B. Sąd proponował osobie odwołującej się rozpatrzenie sprawy bez jej udziału, z udziałem on - line lub bezpośrednio.
Strona wyraziła zgodę na bezpośrednie uczestnictwo.
W trakcie rozprawy padły pytania:
- czy odwołująca miała zmniejszoną  emeryturę ustawą w 2009r
- czy zaszły nowe okoliczności od tamtej pory, które powodowałyby konieczność wszczęcia na nowo postępowania i obniżenia emerytury
 
Strona potwierdziła, że miała zmniejszoną emeryturę w 2009r. Od tego czasu nie zaszły nowe okoliczności uzasadniające zmniejszenie emerytury poza kolejną nowelizacją ustawy w 2016r.
Sąd Okręgowy po naradzie wydał wyrok przywracający świadczenie emerytalne osobie odwołującej się. Wziął przy tym pod uwagę odpowiedzi na w/w pytania jak również upływ czasu od przejścia na emeryturę.
 
W podobny sposób przebiegała rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie osoby, która pracowała wcześniej w BOR, padły podobne pytania, w tym przypadku sąd przełożył sprawę.
 
Z tego wynika, że sąd warszawski częściowo ustalił sposób procedowania oraz wnioski i dowody mające znaczenie dla sprawy i wyroku.
 
Przesyłam powyższą informację do wiadomości aby przygotować się odpowiednio do sprawy.
 
Trzymajmy kciuki za kolejne sprawy.
 
pozdrawiam
Leszek .S.
 
Informuję  że w dniu 26 sierpnia 2020 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się sprawa w kwestii mojej skargi na negatywną Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych odnośnie mojego wniosku o nie stosowanie  art. 15 c , art. 22 a i art.24 a
W wyniku przeprowadzonej rozprawy Sąd oddalił Decyzję Ministra nie pozostawiając na niej w ustnym uzasadnieniu  "suchej nitki" .  Uzasadnienie na piśmie otrzymam w innym terminie.
Pierwsze światełko w tunelu. Można przekazać kolegom którzy takie wnioski do Ministra składali a dostali  odmowne Decyzje że warto jechać na swoje sprawy do Warszawy.
Teraz czekamy na TK.
Pozdrawiam Marek F.

Projekt i wykonanie: InforpolNET