Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     SEiRP w aktualnym wykazie Organizacji Pożytku Publicznego    /     SEiRP jako OPP pomaga swym członkom    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SEiRP jako OPP pomaga swym członkom

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie ul. Domaniewska 36/38

W czerwcu 2013 r. w wyniku gwałtownych i intensywnych opadów deszczu zalaniu uległa piwnica w naszym budynku mieszkalnym. Woda sięgała do metra wysokości. Wysoki poziom wód gruntowych spowodował, że stan ten utrzymywał się prawie przez miesiąc. Ściany piwnicy i pomieszczeń mieszkalnych bezpośrednio nad nią wymagały osuszenia oraz gruntownego remontu. Zalaniu i zniszczeniu uległy przedmioty znajdujące się w piwnicy.
Z pomocą przyszło Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, które udzieliło nam pomocy finansowej ze zgromadzonych środków funduszu pożytku publicznego. Ta wyciągnięta, pomocna dłoń ze strony Stowarzyszenia do nas, będących w potrzebie, pozwoliła na znaczące pokrycie kosztów związanych z usunięciem powstałych zniszczeń.
Serdecznie dziękując za udzieloną pomoc, pragniemy zaapelować i zachęcić wszystkich potencjalnych darczyńców, by rozważyli przeznaczenie 1% podatku na rzecz funduszu pożytku publicznego SEiRP, co w konsekwencji będzie przekładać się na wspomożenie będących w potrzebie emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin.

Z wyrazami szacunku i poważania

Alina i Mieczysław Skowron
Koło SEiRP w Mysłowicach

Źródło: https://www.seirp.pl/aktualnosci


Projekt i wykonanie: InforpolNET